Pe PATRU drumuri județene încep anul acesta lucrările de reabilitare și modernizare, cu bani europeni

0
9814

Consiliul Județean Vrancea va demara anul acesta lucrările de execuție la patru drumuri de interes județean, finanțate prin Programul Operațional Regional. Este vorba de reabilitarea următoarelor drumuri:

„Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile: Limită judeţ Buzău – Voetin – Sihlea – Obrejiţa – Tâmboieşti- Bordeşti cu conectivitate directă la reţeaua TEN –T“;

„Modernizarea  infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile: Focşani – Goleşti – Vârteşcoiu – Odobeşti cu conectivitate directă la reţeaua TEN –T“;

„Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile: Dumbrăveni – Gugești – Popeşti – Urechești – Budești – Cotești – Blidari – Bonțești – Dălhăuți -Faraoanele- Rîmniceanca-Beciu-Odobeşti cu conectivitate directă la reţeaua TEN –T“;

„Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile: Gologanu – Slobozia Ciorăşti – Coteşti cu conectivitate directă la reţeaua TEN–T“.         Deja la trei din cele patru drumuri au fost semnate contractele de finanțare pentru proiectare și execuția lucrărilor, iar pentru cel de-al patrulea va fi semnat contractul de finanțare luna aceasta. Valoarea totală a acestor patru investiții este de aproximativ 238 milioane de lei, adică aproximativ 52 milioane de euro, iar de ele vor beneficia peste 90.000 de locuitori ai județului Vrancea.

 

Drumul judeţean DJ 205B

„Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile Dumbrăveni, Gugeşti, Popeşti, Urecheşti, Budeşti, Coteşti, Blidari, Bonţeşti, Dălhăuţi, Faraoanele, Râmniceanca, Beciu, Odobeşti cu conectivitate directă la reţeaua TEN –T“, are o valoare de 108.547.817,35 lei. Prin implementarea proiectului se vor moderniza 29,7 km din drumul judeţean DJ 205B, se vor reabilita şi moderniza şapte poduri, ceea ce va determina îmbunătăţirea parametrilor drumului modernizat. Astfel: va creşte viteza de deplasare pe sectorul de drum judeţean reabilitat cu 62% ;  va creşte capacitatea portantă a drumului judeţean DJ 205B la clasa de trafic IV ; va creşte gradul de siguranţă rutieră, prin lucrări de refacere a marcajelor, a indicatoarelor rutiere, prin realizarea parapetelor metalice cu nivel de protecţie ridicat, prin realizarea semnalizării verticale şi orizontale. Pe acest drum vor fi amenajate 60 de staţii care vor deservi transportul public de călători, vor fi realizați 40.485 mp trotuare pe toată lungimea drumului din intravilan și vor fi montați 370 m parapete de protecţie. De asemenea, vor fi montate 347 indicatoare rutiere, din care 219 bucăţi indicatoare cu leduri – semnalizare luminoasă. Vor fi realizați 88,4 km marcaje longitudinale și amenajate 37 treceri de pietoni cu semnalizare luminoasă cu panou fotovoltaic. Termenul de finalizare a proiectului este 31 august 2020.

 

Drumul judeţean DJ 205C

Un alt proiect este „Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile: Focşani – Goleşti – Vîrteşcoiu – Odobeşti cu conectivitate directă la reţeaua TEN-T“. Valoarea totală a proiectului este de 46.761.868,08 lei. Prin implementarea proiectului se vor moderniza 15 km din drumul judeţean DJ 205C, se vor reabilita două poduri, ceea ce va determina îmbunătăţirea parametrilor drumului modernizat astfel: va creşte viteza de deplasare pe sectorul de drum judeţean reabilitat cu 30%; va creşte capacitatea portantă a drumului judeţean DJ 205C la clasa de trafic IV; va creşte gradul de siguranţă rutieră prin montarea parapetelor de siguranţă, realizarea stabilizărilor de teren şi realizarea semnalizării verticale şi orizontale. În cadrul proiectului vor fi amenajați 13.594 mp trotuare, 28 treceri de pietoni cu semnalizare luminoasă cu panou fotovoltaic, vor fi montate 150 indicatoare rutiere. De asemenea, vor fi executați 45,5 km marcaj longitudinal și vor fi montați 180 m parapete de protecţie. Nu vor lipsi nici investiţiile pentru siguranţa rutieră (marcaje rutiere, indicatoare, borne şi parapete), inclusiv semnalistică luminoasă verticală pentru treceri de pietoni, cu alimentare fotovoltaică).

Beneficiari direcţi aproximativ 30.000 locuitori, locuitori ai localităților tranzitate de acest drum. Termenul de finalizare a proiectului este 24 octombrie 2020.

 

Drumul judeţean DJ 202E

Proiectul „Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile: Limită județ Buzău – Voetin – Sihlea – Obrejița – Tâmboiești – Bordești cu conectivitate directă la reţeaua TEN-T“ are o valoare totală de 55.991.137,32 lei. Prin implementarea proiectului se vor moderniza 22,5 km din drumul judeţean DJ 202E, se vor moderniza două poduri, ceea ce va determina îmbunătăţirea parametrilor drumului modernizat, astfel încât se va asigura accesul locuitorilor comunelor de pe traseu, respectiv 12.000 de locuitori, la traficul de pe reţeaua TEN-T. De asemenea, vor fi modernizate sau realizați 10 km de trotuare şi trasee pietonale, o staţie de transport public şi a unei alveole. Vor mai fi realizați 22,6 km marcaje rutiere, 40 treceri de pietoni cu avertizări luminoase, 24 buc. benzi rezonatoare, indicatoare rutiere. Vor fi amenajați 40.144 metri liniari de rigole şi şanţuri și vor fi montate borduri teşite pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi la proprietăţi. Totodată, vor fi amenajate 51 podeţe de descărcare. Beneficiarii direcții ai acestei investiții vor fi 12.000 de locuitori. Termenul de finalizare a proiectului este octombrie 2021.

 

Drum modernizat între localitățile Gologanu – Slobozia Ciorăşti – Coteşti

Prin proiectul “Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean, dintre localităţile Gologanu – Slobozia Ciorăşti – Coteşti cu conectivitate directă la reţeaua TEN-T”, aproximativ 11.449 de locuitori din localitățile traversate de acest drum vor beneficia de condiții mult îmbunătățite de trafic. Valoarea totală a contactului de finanțare este de 26.474.967,37 lei ( 6 milioane euro), din care: 25.593.439,17 lei reprezintă valoarea totală eligibilă a proiectului adică 21.754.423,29 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din  Fondul European pentru Dezvoltare Regională; 3.327.147,09 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional;  511.868,79 lei valoarea cofinanţării eligibile a Consiliului Judeţean Vrancea. Obiectivul general al proiectului este realizarea unei legături rapide şi în siguranţă la reţeaua de transport europeană TEN-T. Scopul realizării obiectivului este creşterea condiţiilor de dezvoltare durabilă a zonei prin facilitarea mobilităţii populaţiei şi bunurilor, dezvoltarea accesibilităţii, prin continuarea extinderii şi modernizării infrastructurii rutiere aflate în proximitatea reţelei TEN-T, prin crearea unui sistem multimodal de transporturi.

În cadrul acestui proiect vor fi modernizați aproximativ 17 kilometri de drum judeţean modernizat, vor fi realizați 1.225ml trotuar cu lăţime de 1,50 m, vor fi montate borduri teşite astfel încât să permită accesul persoanelor cu dizabilitati la proprietăţi ( 20 de treceri de pietoni). De asemenea, va fi modernizat un pod şi anume: podul peste pârâul Râmna la km 5+310 și vor fi amenajați 28.841 metri de rigole şi şanţuri. În cadrul acestui proiect vor fi amenajate un număr de 53 de podeţe de descărcare, dar și 170 m de spaţii verzi. În cadrul capitolului elemente de siguranţa circulaţiei vor fi reralizate 20 de treceri de pietoni, 568 metri liniari de parapet metalic, indicatori rutieri, benzi rezonatoare etc. care vor creşte siguranţa circulaţiei şi confortul populaţiei deservite de proiect.

 

Ghidul solicitantului, modificat la intervențiile făcute de Marian Oprișan

Vă reamintim că administrația județeană a depus spre finanțare tot prin POR 2014-2020 și un al cincilea proiect de investiții în infrastructura rutieră. Este vorba de proiectul „Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile: Gugeşti – Dragosloveni – Gura Caliţei – Dealu Lung –Tinoasa – Poeniţa – Dumitreşti cu conectivitate directă la reţeaua TEN–T”. Acesta are o lungime de 56 de kilometri și prevede construirea unui viaduct, ca unică soluție de consolidare a zonelor cu alunecări de teren. Pentru a fi posibilă finanțarea acestei investiții, președintele Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan a făcut demersuri pentru ca ghidul solicitantului să fie modificat astfel încât cheltuielile pentru realizarea de obiective de tipul poduri sau viaducte să fie eligibile și să fie finanțate din fonduri nerambursabile.

Practic, în cadrul POR 2014-2020 vor fi reabilitați în total 120 kilometri de drum județean, valoarea totală a celor 5 drumuri fiind de 466 milioane de lei, echivalentul a 103,5 milioane de euro. Prin reabilitarea și modernizarea acestor drumuri se va asigura legătura județului Vrancea la rețeaua europeană de transport.

 

Reabilitarea acestor drumuri va duce la dezvoltare economică

Primarii localităților care vor beneficia de aceste investiții au declarat că acestea vor duce la îmbunătățirea condițiilor de trai ale oamenilor dar și la dezvoltarea economică a localităților. Primarul comunei Cîrligele, Ștefan Moscu, a ținut să mulțumească președintelui Consiliului Județean pentru demararea acestor investiții majore în infrastructura județeană. „Vreau să mulțumim președintelui Marian Oprișan. Aceste drumuri, care traversează localități unde locuiesc foarte mulți cetățeni ai județului Vrancea, din apropierea municipiului Focșani, erau într-o stare foarte degradată. Sunt investiții necesare și vor asigura accesul tuturor locuitorilor din această zonă, făcând totodată posibilă dezvoltarea zonei din punct de vedere turistic și economic. Sper ca în cel mai scurt timp să putem circula pe aceste drumuri în așa fel încât să putem atrage investitori pentru a dezvolta și mai mult localitățile noastre. Să sperăm că nu vom avea contestatari de serviciu la aceste drumuri, contestații care pot bloca aceste proiecte ani de zile, pentru că în accesarea fondurilor europene este o disciplină clară“, a precizat primarul Ștefan Moscu.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here