ANGAJĂRI la Spitalul Județean de Urgență Focșani

0
5422

Spitalul Judeţean de Urgenţă Sfântul Pantelimon din Focşani organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcţiilor contractuale, vacante, după cum urmează: un post de asistent medical debutant (PL) – Serviciul de Medicină Legală; un post de asistent medical debutant (PL) – Cabinet Cardiologie – Ambulatoriu Integrat; un post de asistent medical debutant (PL) – Cabinet NPI – Ambulatoriu Integrat; un post de asistent medical debutant (PL) – Secţia Pediatrie; un post de asistent medical debutant (PL) – Secţia ortopedie-traumatologie; un post de asistent farmacie debutant (PL) – Farmacia nr. I; un post de îngrijitoare – Secţia Boli Infecţioase; un post de îngrijitoare – Compartiment Gastroenterologie; un post de îngrijitoare – Compartiment Oncologie medicală; un post de îngrijitoare – Secţia Cardiologie; un post de muncitor necalificat I – Serviciul Administrativ.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să aibă cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; să cunoască limba română, scris și vorbit; să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale; să aibă capacitate deplină de exercițiu; să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; să îndeplinească condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

De asemenea, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice: pentru postul de asistent medical debutant (PL) – diplomă de bacalaureat, şcoală postliceală sanitară, fără vechime; pentru postul de îngrijitoare – diplomă şcoală generală, fără vechime; pentru postul muncitor necalificat I – 8 clase, fără vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

08 ianuarie 2019, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;

16 ianuarie 2019, ora 09.00: proba scrisă;

21 ianuarie 2019, ora 09.00: proba practică;

25 ianuarie 2019, ora 09.00: proba interviu.

 

Relaţii suplimentare la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Sfântul Pantelimon din Focşani, str. Cuza-Vodă nr. 50-52, judeţul Vrancea, telefon 0237.625.000.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here