Statul rambursează primele de asigurare producătorilor de struguri pentru vin

0
150

Producătorii de struguri pentru vin pot obține de la stat până la 80% din cheltuielile cu primele de asigurare a plantațiilor împotriva pagubelor produse de fenomenele meteo extreme. Acest sprijin financiar este acordat doar producătorilor de struguri pentru vin care vor să își asigure recolta și nu pot fi beneficiari cei care au plantații viticole cu struguri de masă sau cu hibrizi producători direcți precum Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton şi Herbemont. Sprijinul financiar este acordat de stat producătorilor din sectorul vitivinicol care depun o cerere la sediul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură până la 15 ianuarie 2019. Cererea trebuie însoțită de actul de identitate al producătorului sau certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului și certificat de înregistrare fiscală, pentru persoane juridice. Mai trebuie prezentate polița de asigurare cu dovada plății și un document de identitate bancară.

Conform Ministerului Agriculturii, producătorii care vor să solicite acest sprijin financiar trebuie să exploateze o suprafață cultivată cu soiuri de viță-de-vie ce produc struguri pentru vin, de minimum 0,1 hectare. Suprafața cu vie pentru care s-a încheiat polița de asigurare a recoltei trebuie să fie înscrisă în Registrul plantațiilor viticole iar polița de asigurare a recoltei încheiată cu un asigurator trebuie să menționeze cantitatea de struguri pentru vin asigurată, suprafața aferentă, localizarea acesteia, denumirea

producătorului viticol care exploatează parcela viticolă și valoarea primei de asigurare.

Valoarea sprijinului financiare este de 80% din „costul primelor de asigurare plătite de către producători pentru a se asigura împotriva pierderilor rezultate din fenomene climatice cu efecte adverse asimilabile dezastrelor naturale”. Prin fenomen climatic cu efecte adverse care poate fi asimilat unui dezastru natural se înțelege fenomene meteorologice precum înghețul, grindina, poleiul, ploaia sau seceta, care distrug peste 30% din producția medie anuală a unui producător viticol în cei 3 ani precedenți sau o medie pe 3 ani bazată pe cei 5 ani precedenți, cu excepția celei mai mari şi a celei mai mici dintre valori. Constatarea daunelor se face de către asigurător în prezenta producătorului vitivinicol afectat, se arată în proiectul de ordin al Ministerului Agriculturii.

Sprijinul financiar este de 50% din costul primelor de asigurare plătite de către producători dacă aceștia vor să se asigure și împotriva altor pierderi cauzate de alte fenomene climatice precum și împotriva pierderilor cauzate de animale, boli ale plantelor sau de infestări cu dăunători.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here