Examenele de titularizare și definitivat, în iulie 2019; au fost publicate deja modele de subiecte

0
982

Profesorii care urmează să susțină în anul 2019 examenele de titularizare sau definitivat în învățământ trebuie să știe că Ministerul Educației Naționale a publicat modelele de subiecte și baremele de corectură. De fapt, sunt date ca modele chiar subiectele care s-au dat spre rezolvare în sesiunea din anul 2018, atât la concursul național de titularizare cât și la examenul național de definitivat în învățământ. Precizăm că promovarea concursului național de titularizare îi dă candidatului posibilitatea angajării într-o școală, pe o perioadă nedeterminată.

Examenul de titularizare din 2019 va avea loc pe 17 iulie 2019. Până atunci însă, candidații vor trebui să își depună dosarele de înscriere și să susțină o probă practică, fără de care nu pot participa la proba scrisă. Pentru a participa la proba scrisă, candidații trebuie să obțină minim nota cinci la inspecția la clasă, iar pentru promovarea concursului, cel puțin nota șapte la ambele probe, inspecție la clasă și proba scrisă. Inspecțiile la clasă sunt obligatorii și reprezintă 25% din nota finală. Nota obținută la proba scrisă are o pondere de 75% în media de repartizare. În cazul candidaților care s-au înscris și la examenul național de definitivat, aceștia pot solicita recunoașterea notelor de la inspecțiile de definitivat, fără a mai susține inspecție la clasă și pentru concursul de titularizare.

Examenul național de definitivat odată luat, profesorii pot avansa în carieră, luând mai întâi gradul didactic II și apoi gradul didactic I. Subiectele pentru proba scrisă sunt elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, în conformitate cu programele specifice pentru examen, valabile pentru sesiunea respectivă, aprobate prin ordin al ministrului Educaţiei Naţionale. Drepturile salariale pentru promovarea definitivatului sunt acordate începând cu 1 septembrie a anului şcolar următor celui în care s-a desfăşurat examenul.

Potrivit calendarului publicat de Ministerul Educației Naționale, examenul de definitivat va avea loc pe 24 iulie 2019. Până atunci însă, candidații mai au de parcurs câteva probe. Astfel, până pe 31 mai, candidații au obligația să susțină inspecțiile de specialitate la clasă. În intervalul 3-14 iunie se face completarea dosarelor, verificarea, precum și validarea datelor înscrise în aplicația electronică. Pe 24 iulie se va susține proba scrisă a examenului național.

Afișarea rezultatelor este programată pentru 31 iulie. Pe 31 iulie și 1 august se înregistrează eventualele contestații, iar rezultatele finale în urma contestațiilor vor fi afișate pe 5 august. În perioada 6-9 august, IȘJ trimite tabelele nominale cu candidații admiși la Ministerul Educației care urmează să le valideze prin ordin de ministru, până pe 14 august. Trebuie știut că inspecțiile de specialitate și evaluarea portofoliului sunt probe eliminatorii ale examenului. Fără promovarea acestora nu se poate susține proba scrisă a examenului.

 

Inspecțiile, realizate de inspectorii de specialitate

Inspecţiile de specialitate se susţin în perioada prevăzută în calendar, în unitatea de învăţământ în care candidatul s-a înscris. Un candidat la definitivat este obligat să susțină două serii de inspecții de specialitate. Din comisia de inspecție fac parte inspectorul școlar de specialitate sau un profesor metodist, delegat în condițiile în care inspectorul școlar nu are studii de specialitate în disciplina pe care candidatul o predă, directorul sau directorul adjunct al unității în care se susțin inspecțiile. Notele acordate pot fi cuprinse între 1 și 10, la fel ca și notele pentru portofoliile personale. Nota obţinută la examen se calculează după formula: ND = (NI1 + NI2 + NP + 7NS) / 10, unde ND reprezintă nota la definitivat, NI1 reprezintă nota inspecţiei de specialitate 1, NI2 reprezintă nota inspecţiei de specialitate 2, NP reprezintă nota acordată pentru portofoliul profesional personal, iar NS reprezintă nota la proba scrisă, toate notele fiind obținute de candidat în sesiunea de examen curentă. Media minimă de promovare a examenului de definitivat este 8.

Trebuie spus faptul că definitivatul este singurul grad didactic obligatoriu din învățământ care conferă cadrului didactic și posibilitatea de a avea contract de muncă pe perioadă nedeterminată, pe lângă alte facilități. Chiar dacă un cadru didactic s-a titularizat pe un post, dacă nu are definitivat nu poate încheia contract de muncă decât pentru o perioadă de un an de zile. Examenul de definitivat se poate susține de 3 ori gratuit, după care se poate susține doar după achitarea unei taxe.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here