VIDEO: Raportul de audit energetic pentru clădirile DGASPC din Crângul Petrești, aprobat de Consiliul Județean

0
369

Consiliul Județean Vrancea a aprobat vineri, în ședință de îndată, modificarea şi completarea Hotărârii nr.207/02.10.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitare energetică şi măsuri conexe pentru DGASPC VN”, sat Petreşti, com.Vînători. Este vorba de proiectul ce vizează reabilitarea clădirilor DGASPC din Crângul Petrești. Consiliul Judeţean Vrancea a depus deja spre finanţare, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, proiectul mai sus menționat. Modificarea și completarea hotărârii a fost impusă de faptul că în urma vizitei în teren, ADR-SE a solicitat actualizarea raportului de audit energetic şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi conform solicitărilor. Prin adresa nr.12985/07.08.2018 Consiliul Judeţean Vrancea a transmis documentele solicitate.

„ADR –SE a cerut, printre altele, corelarea indicatorilor tehnici menţionaţi în secţiunea „rezultate aşteptate” din anexa 2 la HCJ nr.207/02.10.2017 cu informaţiile din raportul de audit energetic asupra căruia au intervenit unele modificări. Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Vrancea nr.207/02.10.2017 rămân neschimbate. Modificarea şi completarea conţinutului raportului de audit energetic, respectiv punctul 3.4 (efectul soluţiilor de construcţii asupra performanţei de izolare termică a clădirii) presupune modificarea şi completarea implicită a indicatorilor tehnici aferenţi secţiunii mai sus indicată din anexa nr.2 la HCJ nr.207/02.10.2017. Conform ghidului de finanţare aplicabil proiectului de faţă, pentru a putea fi luată în considerare, orice modificare şi/sau completare a indicatorilor tehnico-economici trebuie aprobată prin hotărâre de consiliu judeţean“, se arată în referatul care însoțește proiectul de hotărâre.

Proiectul privind reabilitarea energetică și efectuarea lucrărilor conexe pentru centrul DGASPC Vrancea din Crâng are o valoare de 9.189.325,22 lei inclusiv TVA. Durata estimată de execuție a lucrărilor este de 24 de luni. Lucrările constau în reabilitare energetică, reabilitare termică și a sistemului de încălzire, repararea infrastructurii clădirilor, restaurarea elementelor arhitecturale, consolidarea ansamblului structural și crearea și adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilități. Prin reabilitarea acestor clădiri se va asigura o mai bună desfăşurare atât a activităților de asistență și servicii sociale, cât și medicale și culturale (învățământ). Întregul complex de clădiri din Crângul Petrești, cunoscut și sub numele de Complexul Căprioara, a fost dat în administrarea DGASPC Vrancea.

Tot în ședința de vineri, plenul Consiliului Județean a aprobat proiectul de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale survenite în Hotărârea Consilului Județean Vrancea nr. 162 din 18.12.2018 privind aprobarea taxelor speciale pentru activităţile prestate de către Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vrancea pentru anul 2019.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here