Finalizarea proiectului „ACHIZIȚIE DE UTILAJE PERFORMANTE PENTRU DEZVOLTAREA FIRMEI AMABO DRUM ”

0
150

Comunicat de presă

                             Data: 22.12.2018

Finalizarea proiectului  „ACHIZIȚIE DE UTILAJE PERFORMANTE PENTRU DEZVOLTAREA FIRMEI AMABO DRUM ”

S.C AMABO DRUM S.R.L, în calitate de Beneficiar anunță finalizarea proiectului „Achiziție de utilaje performante pentru dezvoltarea firmei AMABO DRUM”, cod MySMIS 108543, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 : ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1 : “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului îl constituie diversificarea activității prin dotarea cu utilaje specifice și creșterea competitivității firmei Amabo Drum pe plan local și regional în sprijinul comunității locale și regionale. Scopul proiectului este de a crește nivelul tehnic de dotare al firmei prin achiziționarea unor active corporale, destinate să modernizeze și să dezvolte activitatea curentă de prestări servicii, utilând astfel compania cu tehnologie avansată și eficientă în scopul realizării unor  lucrări de construcții de calitate superioară, executate în domeniul lucrărilor de drumuri, în condiții de siguranță și respectare a normelor de mediu.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

– Sprijinirea comunității locale în sensul ocupării forței de muncă, prin creșterea numărului mediu de salariați cu 5;

– Creșterea patrimoniului firmei prin achiziția de active.

Rezultatele proiectului au fost acelea de a creşte numărul mediu de salariaţi cu 5 şi achiziţia de noi active-utilaje specifice lucrărilor de asfaltare drumuri.

Valoarea totală a proiectului este de 1.549.383,57 lei, din care valoarea contribuției din FEDR este de 759.900,00 lei.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii a fost acela de a crea noi locuri de munca prin creşterea numărului mediu de salariaţi cu 5 şi prin achiziţia de noi active-utilaje specifice lucrărilor de asfaltare drumuri.

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la: Sorin Hondru Administrator: 0722313535, Email: office@amabodrum.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here