Finalizarea proiectului „ Diversificarea serviciilor prestate de CAM ASSISTANCE SRL prin dezvoltarea de servicii inovative ”

0
97

Anunț de presă

                             Data 10.11.2018

Finalizarea proiectului „ Diversificarea serviciilor prestate de CAM ASSISTANCE SRL prin dezvoltarea de servicii inovative ”

CAM ASSISTANCE SRL, în calitate de Beneficiar,  anunță finalizarea proiectului „DIVERSIFICAREA SERVICIILOR PRESTATE DE CAM ASSISTANCE SRL PRIN DEZVOLTAREA DE SERVICII INOVATIVE ”, cod MySMIS  102897, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1 : “Promovarea spiritului antreprenorial,  în  special  prin  facilitarea  exploatarii  economice  a ideilor noi si prin încurajarea crearii de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivele proiectului sunt: ”Consolidarea poziției pe piață a SC CAM ASSISTANCE SRL prin servicii noi inovative.” (obiectiv general) și obiectivele specifice:  creșterea cifrei de afaceri din servicii prin diversificarea acestora la SC CAM ASSISTANCE SRL;  introducerea pe piața regională a unui serviciu nou destinat reducerii cheltuielilor la firmele care exploateaza echipamente prevăzute cu turbosuflante; creșterea sustenabilității și îmbunatățirea poziției pe piață a SC CAM ASSISTANCE.

Rezultatele proiectului sunt: creșterea numărului de servicii prestate la SC CAM ASSISTANCE SRL cu două servicii noi: echilibrare turbosuflante și reparare turbosuflante;  crearea unui loc de muncă și menținerea locurilor de muncă existente la depunerea cererii de finanțare,  creșterea cu 10 % a cifrei de afaceri.

Valoarea totală a proiectului este de 306.295,29 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 205.912,8  lei.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii este crearea unui loc de muncă pentru un lucrător din categoria lucrătorilor în dificultate, crearea a două servicii noi pe piața serviciilor din municipiul Focșani, precum și creșterea  calității serviciilor în regiune urmare utilizării de noi tehnologii.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Cam Assistance SRL – Petrea Laurențiu: e-mail laurentiu.petrea11@gmail.com, tel. 0722355238.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here