IPJ Vrancea organizează concurs pentru ocuparea postului de şef al Serviciului arme, explozivi și substanțe periculoase

0
592

Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Vrancea organizează concurs/ examen, cu recrutare din sursă internă, pentru ocuparea postului vacant de şef serviciu la Serviciul arme, explozivi și substanțe periculoase, funcţie prevăzută cu gradul profesional de comisar-şef de poliţie. În prezent, funcția este ocupată prin împuternicire de comisar-şef Cătălin Bercuci. El a fost împuternicit șef serviciu după pensionarea fostului deținător al funcției. Comisar-şef Cătălin Bercuci lucrează în cadrul Serviciului de mai bine de 11 ani, mai exact din data de 1 aprilie 2006, atunci când a venit de la Poliția Municipiului Adjud.

Candidaţii trebuie să fie ofițeri de poliție, să fi absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem „Bologna”: studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă/ echivalentă într-unul din următoarele domenii: juridic, adminstraţie publică, ordine și siguranță publică. Cei care au absolvit studii universitare în sistem „Bologna” trebuie să aibă studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare în domeniul fundamental de ierarhizare științe sociale, ramurile de știință – ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, științe juridice, ştiinţe administrative, în domeniile de licenţă: ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, drept, ştiinţe administrative. Candidații trebuie să aibă următoarea pregătire de specialitate: studii de masterat sau postuniversitare într-unul din domeniile: juridic, economic, ordine publică şi siguranţă naţională, administraţie publică sau management sau studii universitare de lungă durată în specializările: juridic, economic, ordine publică şi siguranţă naţională, administraţie publică sau management.

De asemenea, candidații trebuie să aibă minimum 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei; să aibă o vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează concurs de minimum 3 ani; să nu fie cercetaţi disciplinar, să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta nu a fost pusă în mişcare acţiunea penală; să fi obţinut calificativul de cel puţin ,,Bine” la ultimele două evaluări anuale de serviciu; să fie declaraţi apt medical şi psihologic.  Înscrierile se fac la Serviciul resurse umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vrancea până la data de 12.10.2018 ora 12.00, pe bază de dosar de recrutare. Relaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul resurse umane din cadrul

Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vrancea, telefon 0237.207.114.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here