IȘJ are nevoie de profesori metodiști; cele mai multe locuri sunt disponibile la învățământ preșcolar

0
752

Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Vrancea organizează selecția cadrelor didactice care vor completa corpul profesorilor metodiști în anul școlar 2018-2019. Selecția va avea loc cu respectarea procedurilor stabilite de Consiliul de Administrație al IȘJ. Corpul de metodiști va fi abilitat să efectueze verificări specifice activității de inspecție școlară a IȘJ Vrancea, în unitățile de învățământ din județ.

Pentru completarea corpului profesorilor metodiști în anul școlar 2018-2019 sunt scoase la concurs 13 locuri la mai multe discipline, dintre care cele mai multe, 5, sunt la învățământul preșcolar. La restul disciplinelor este scos la concurs câte un loc. Astfel, este nevoie de câte un metodist la disciplinele: arte vizuale, muzică, silvicultură, electrotehnică și electrotehnică și automatizări, estetică și igiena corpului omenesc, asistență medicală generală și tehnic-electromecanică.

Cei interesați să intre în corpul profesorilor metodiști trebuie să știe că este nevoie să îndeplinească cumulativ mai multe condiții. Acestea sunt legate de activitatea profesională din ultimii cinci ani. Astfel, un cadru didactic, pentru a deveni profesor metodist, trebuie să aibă studii superioare de specialitate, să fie profesor titular în învățământul preuniversitar, să aibă minim gradul II didactic, să certifice acumularea a 90 de credite profesionale transferabile în ultimii 5 ani. De asemenea, trebuie să fi obținut calificativul foarte bine în fiecare dintre ultimii cinci ani. La procedura de selecție pentru corpul profesorilor metodiști pot participa și directorii de școli.

Doritorii pot depune dosarele la secretariatul IȘJ până pe 12 octombrie, cu mențiunea „pentru inspectorii de specialitate“ de la fiecare disciplină în parte. Conform planificărilor făcute de IȘJ, până pe 18 octombrie va avea loc evaluarea CV-urilor și a dosarelor, precum și afișarea rezultatelor evaluării și programarea interviurilor. Interviurile vor avea loc până pe 25 octombrie, iar afișarea rezultatelor este programată pe 26 octombrie.

Trebuie știut faptul că, potrivit procedurii de selecție, pentru CV și analiza dosarului un candidat poate obține maximum 50 de puncte, iar pentru a putea fi admis la proba interviului are nevoie de un minim de 30 de puncte la prima etapă de selecție. Interviul se va susține în fața inspectorului școlar al disciplinei și al unui reprezentant al Consiliului Consultativ al disciplinei. Și la această probă se pot acorda maxim 50 de puncte, iar necesarul promovării probei este de 30 de puncte. Punctajul total este de 100 de puncte, iar minimul pentru promovare de 60 de puncte, cu condiția promovării fiecărei probe în parte. Mai trebuie știut că nu se acceptă contestații.

Locurile disponibile la fiecare disciplină în parte se ocupă în ordinea descrescătoare a punctajelor finale obținute de fiecare candidat în parte.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here