Proiect în ședința Consiliului Județean: Modernizarea şi dotarea Secţiei Ambulatoriu Pediatrie din Spitalul Județean

0
386

Consiliul Judeţean Vrancea se reunește marți în ședință ordinară având pe ordinea de zi 18 proiecte de hotărâre inițiate de președintele Marian Oprișan. Astfel, plenul Consiliului Județean va dezbate următoarele proiecte de hotărâre: Aprobarea Planului anual de acțiuni privind serviciile sociale din cadrul DGASPC Vrancea, administrate și finanțate de Consiliul Județean Vrancea, pentru anul 2018; Revocarea dreptului de administrare a Serviciului de Ambulanță Județean Vrancea, pentru imobilul ,,Punct de ambulanță Măicănești”, aflat în domeniul public al județului Vrancea; Constituirea dreptului de administrare pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea asupra imobilului ,,Punct de ambulanță Maicănești”, aflat în domeniul public al județului Vrancea; Transmiterea în folosință gratuită Serviciului de Telecomunicații Speciale a unui spațiu în suprafață de 14,60 mp situat în municipiul Focșani, Str. Dimitrie Cantemir, nr.1, aflat în domeniul public al județului Vrancea și administrarea Consiliului Județean Vrancea; Aprobarea încheierii contractului de finanțare nerambursabilă, în valoare de 28.000 lei, cu Asociația TCN SUPPORT, în vederea implementării proiectului „VREAU ȘI POT, între dorință și realitate“; Aprobarea încheierii contractului de finanțare nerambursabilă, în valoare de 42.000 lei, cu Asociația Renașterea Tinerilor Artiști – A.R.T.A., în vederea implementării proiectului „Curs de dobândire a competențelor în grafica DTP“; Aprobarea încheierii contractului de finanțare nerambursabilă, în valoare de 10.000 lei, cu Asociația Organizația Civică Vrancea, în vederea

implementării proiectului „Artă și voluntariat în culorile copilăriei“;  aprobarea Notei conceptuale şi a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii „Modernizare şi dotare Secţie Ambulatoriu Pediatrie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Sf. Pantelimon Focşani, str. Cuza-Vodă nr. 50-52, judeţul Vrancea“.

Tot în ședința de marți vor fi dezbătute mai multe proiecte de hotărâre ce vizează mai multe investiții. Este vorba de: aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Modernizare şi dotare Secţie Ambulatoriu Pediatrie din cadrul Spitalului de Urgenţă Sf.Pantelimon Focşani, str. Cuza-Vodă nr.50-52, judeţul Vrancea”, în vederea depunerii spre finanţare; actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al Muzeului Vrancei. De asemenea, vor fi supuse dezbaterii proiectele de hotărâre priviund modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vrancea nr.115 din 19 iulie 2017 privind aprobarea Regulamentului de funcționare a Ariei naturale

de interes local Crâng Petrești și modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vrancea nr. 64 din 3 mai 2018 privind aprobarea Regulamentului de funcționare, întreținere și exploatare a imobilului „Bazin de înot didactic – Baza sportivă”, situat în municipiul Focșani, str. Aleea Stadionului nr. 2 și a tarifelor ce se vor aplica în desfășurarea activității. Pe ordinea de zi se mai află și proiectele privind aprobarea execuției bugetare, la data de 30.06.2018, dar și rectificarea bugetului propriu al Unității Administrativ-Teritoriale Județul Vrancea și al Muzeului Vrancei, pe anul 2018.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here