Fiscul recunoaște facilitățile din Legea cooperației agricole

0
502


    Fermierii au câteva zile la dispoziție pentru a depune declarația unică la Finanțe și a beneficia de facilitățile fiscale prevăzute de legislație. Uniunea Națională a Cooperativelor din Sectorul Vegetal (UNCSV) îi îndeamnă pe fermieri să depună Declarația Unică până pe 16 iulie astfel încât să beneficieze de scutire la plata impozitului pe norma de venit aferent activității agricole desfășurată, în măsura în care producția obținută este valorificată prin/către cooperativa agricolă și depun declarație rectificativă în termenul ce va fi stabilit. Membrii cooperatori, organizați ca persoană fizică, persoană fizică autorizate sau intreprindere individuală, trebuie să urmeze câțiva pași. În primul rând trebuie să depună declarația unică conform instrucțiunilor de completare furnizate de ANAF până pe 16 iulie 2018. Ulterior vor depune o declarație rectificativă în baza documentelor justificative încadrându-se în termen conform modificărilor legislative care vor avea loc în perioada următoare.
    UNCSV arată în comunicat că membrii cooperatori (persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și intreprinderi familiale) pot beneficia de facilitatea fiscală prevăzută în Legea cooperatiei agricole, respectiv, de reducere la plata impozitului pe norma de venit aferent activității agricole desfășurată, în măsura în care producția obținută este valorificată prin/către cooperativa agricolă și depun declarație rectificativă în termenul ce va fi stabilit. „Facilitatea fiscală a fost transpusă în Codul Fiscal la art. 107 alin. (9) în sensul reducerii normei de venit, urmând ca metodologia de calcul a reducerii normei de venit să fie stabilită prin intermediul unei Hotărâri de Guvern. În momentul de față, la nivelul Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale se lucrează la textul acestei Hotărâri de Guvern, iar din discuțiile purtate cu reprezentanții celor două instituții înțelegem că Hotărârea nu va intra în vigoare în timp util, astfel încat facilitatea fiscală să poată fi operată de dumneavostră în declarația unică, până la 16 iulie a.c. Cu toate acestea, pentru a beneficia de această facilitate și pentru anul 2018 (din păcate scutirea nu poate fi aplicată pentru perioada 2016 – 2017, întrucât declarația 221 nu permite acest lucru) urmărim introducerea în Hotărârea de Guvern a posibilității de a depune o declarație unică rectificativă în interiorul termenului general de prescripție prevăzut la art. 110 din Codul de procedură fiscală”, anunță UNCSV. Uniunea menționează că mecanismul de reducere al normei de venit ce urmează a fi introdus prin intermediul Hotărârii de Guvern, va presupune diminuarea normei de venit cu valoarea producției livrate către cooperativa agricolă ce urmează a fi determinată prin înmulțirea cantității de produse livrate către cooperativă cu un preț unitar publicat anual pentru fiecare tip de produs de către Direcțiile Generale Regionale ale Finanțelor Publice.

Circulară ANAF cu facilitățile pentru cooperative

    După ani de zile de discuții și certuri cu fermierii, Ministerul Finanțelor Publice a stabilit modul în care se aplică facilitățile fiscale pentru cooperativele agricole și membrii acestora, așa cum sunt prevăzute în Legea cooperației agricole. Până acum, reducerile de impozit prevăzute prin această lege pentru cooperative și membrii acestora nu erau recunoscute de inspectorii fiscali, care susțineau că toate facilitățile trebuie să se regăsească în Codul fiscal. Aceste facilități din Legea cooperației agricole se referă la scutirea de la plata impozitului pe profit pe primii cinci ani a cooperativelor care procesează produsele agricole. O altă facilitate se referă la scutirea membrilor de la plata impozitului pe venituri în cazul persoanelor juridice microîntreprinderi și de la plata impozitului pe norma de venit în cazul persoanelor fizice, respectivă persoană fizică, persoană fizică autorizateă, întreprindere individuală, întreprindere familială, pentru producția valorificate prin/către cooperativa agricolă.
    Legea mai prevede că, în cazul cooperativelor microîntreprinderi, acestea plătesc impozit pe profit și sunt scutite de la plata impozitului pe venituri. În ceea ce privește scutirile prevăzute de lege este vorba despre impozitul pe proprietate a bunurilor imobile ale membrilor cooperatori aferente producției valorificate prin cooperativa agricolă și scutirea membrilor cooperativelor de la plata impozitului pe arendă în cazul terenurilor luate în arendă de către cooperative de la aceștia. „Având în vedere faptul că legea 566/2004 are caracter special în raport cu prevederile legii 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, această normă specială se aplică ori de câte ori ne găsim în fața unui caz ce intră sub incidența acestei legi, prioritar în raport cu Codul fiscal. De asemenea, precizăm că legea 164/2016 este ulterioară în raport cu Codul Fiscal și, prin urmare, în cazul uni conflict între cele două acte normative, legea mai recentă primează față de legea mai veche. Față de cele prezentate, aplicarea de către cooperativele agricole/membrii cooperativelor agricole a facilităților fiscale prevăzute de legea specială, respectiv legea 566/2004, nu este condiționată de corespondența cu prevederile legii 227 /2015 privind Codul fiscal și, pe care de consecință, facilitățile fiscale respective sunt aplicabile de la data intrării în vigoare a prevederilor din legea specială care a instituit aceste facilități”, se arată în circulara 700 din 26 martie 2018 a ANAF. Practic, facilitățile fiscale prevăzute la articolul 76 din Legea cooperației agricole se aplică de la data intrării în vigoare a acestei legi, adică 29 iulie 2016.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here