IPJ Vrancea a scos la concurs alte două funcţii de conducere

0
548


IPJ Vrancea organizează în perioada următoare concursuri pentru ocuparea altor două funcții de conducere. Este vorba despre funcțiile de șef birou I la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă și la Centrul Operațional al Serviciului Cabinet.
Atribuțiile specifice funcției de șef birou I la Centrul de Reținere și Arestare Preventive sunt îndeplinite în prezent, prin împuternicire, de comisarul Bogdan Toader, care mai mulți ani a fost purtătorul de cuvânt al instituției. În vederea înscrierii și participării la concurs/examen, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: să fie ofițeri de poliție cu următoarea pregătire de bază: pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem „Bologna”: studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă într-unul din următoarele domenii: juridic, administrație publică, ordine și siguranță publică; sau,  pentru cei care au absolvit studii universitare în sistem „Bologna”: studii superioare de licență, ciclul I de studii universitare în domeniul fundamental de ierarhizare științe sociale, ramurile de știință – științe militare, informații și ordine publică, științe juridice, științe administrative, în domeniile de licență: științe militare, informații și ordine publică, drept, științe administrative. De asemenea, polițiștii care vor să conducă Arestul IPJ Vrancea trebuie să aibă gradul profesional de minimum inspector de poliție; să dețină/ să obțină  autorizație de acces la informații clasificate, clasa/nivelul ” secret”; să aibă o vechime în muncă de minimum 5 ani, din care în M.A.I. de minimum 5 ani; să aibă minimum 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției; să nu fie cercetați disciplinar, să nu se afle sub efectul unei sancțiuni disciplinare sau față de acesta nu a fost pusă în mișcare acțiunea penală; să fi obținut calificativul de cel puțin ,,Bine” la ultimele două evaluări anuale de serviciu și să fie declarați apt medical și psihologic.
Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea la data de  08.08.2018 și va consta în susținerea unei probe unice de selecție, respectiv interviu structurat pe subiecte profesionale care va fi apreciat cu note de la 1 la 10. Va fi declarat admis candidatul care are nota cea mai mare și a obținut minimum nota 7. 00. În situația în care mai mulți candidați au aceeași notă, este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs. Dacă mai mulți candidați au aceeași vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs. Înscrierile se fac până la data de 12 iulie a.c.
    Åži candidații care se vor înscrie la concursul pentru ocuparea funcției de șef birou I la Centrul Operațional al Serviciului Cabinet au de îndeplinit o serie de condiții. Astfel, ei trebuie să aibă studii universitare în domeniul științelor juridice, economice, administrative, socio-umane, științe ale comunicării sau științe militare, informații și ordine publică sau management. Åži în acest caz, gradul profesional minim trebuie să fie de inspector de poliție. În cazul lor, vechimea în activitatea de ofițer trebuie să fie de minimum 4 ani. Concursul va avea loc la data de 01.08.2018 și va consta tot în susținerea unei probe unice de selecție, respectiv interviu structurat pe subiecte profesionale. Înscrierile se fac până la data de 11 iulie a.c.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here