INS: Circa 1,7 milioane elevi, înscriși în învăţământul primar și gimnazial în anul școlar 2016-2017, din care 0,9% în sectorul privat

0
212


Numărul elevilor înscriși în învățământul primar și gimnazial în anul școlar 2016-2017 a fost de 1.695.500 elevi, cu 1% mai mic comparativ cu anul școlar anterior, aceștia reprezentând 47,1% din totalul populației școlare, conform datelor centralizate de Institutul Național de Statistică. Din punctul de vedere al distribuției pe sexe și pe medii de rezidență, 51,8% din elevi au fost băieți, iar 55% au studiat în mediul urban. Comparativ cu anul școlar anterior, în 2016-2017 s-a remarcat o ușoară scădere a numărului de elevi înscriși în învățământul special primar și gimnazial cu 0,6%
Din totalul elevilor cuprinși în învățământul primar și gimnazial, peste jumătate au urmat cursurile învățământului primar (54,7%), majoritatea fiind înscriși în școlile publice (99,1%). Sectorul privat, deși a cuprins doar 0,9% din numărul elevilor din învățământul primar și gimnazial, a continuat să crească (16,4% față de anul școlar precedent) ajungând la 14.600 elevi. În unitățile școlare particulare din mediul urban au studiat 95,3% din elevii înscriși în învățământul privat primar și gimnazial. Cea mai mare parte a elevilor din învățământul primar și gimnazial a frecventat cursurile de zi (99,7%), restul optând pentru forma de învățământ cu frecvență redusă.
„Limba română este limba de predare oficială în sistemul național de educație, 93,5% dintre elevii înscriși în învățământul primar și gimnazial studiind în această limbă. În județele Harghita și Covasna, populația de etnie maghiară deține o pondere importantă în populația totală, ceea ce determină și o proporție semnificativă a populației școlare din învățământul primar și gimnazial care învață în limba maghiară (5,4%). Printre limbile de predare din învățământul primar și gimnazial s-au regăsit de asemenea, germana, engleza, romanes, armeana, slovaca, ucraineana, sârba, elena, croata, turca și ceha”, menționează INS.
În învățământul primar din România au învățat 47.100 de maghiari, reprezentând 5,1% din elevii din România înscriși în acest nivel educațional, un procent asemănător înregistrându-se și în cazul învățământului gimnazial (5,2%). Distribuția populației școlare din învățământul primar și gimnazial pe etnii arată că 6,3% erau romi, 5,1% maghiari, 0,2% ucraineni și 0,2% turci.
În anul școlar 2016-2017, în ierarhia limbilor moderne studiate de elevii din învățământul primar și gimnazial – ca primă limbă modernă – s-a situat limba engleză (85,9% din totalul populației școlare din învățământul primar, respectiv 81,7% din învățământul gimnazial), urmată de limba franceză (11,7% din elevii înscriși în învățământul primar și 16,1% din elevii înscriși în învățământul gimnazial).Procentul celor care studiază a doua limbă modernă din învățământul gimnazial (93,5%) este net superior celor din învățământul primar (2,2%), limba franceză fiind studiată de 69,6% ca a doua limbă modernă de elevii din învățământul gimnazial. Limba germană a fost studiată de 51,1% dintre elevii din învățământul gimnazial, care învățau trei limbi străine.
Distribuția în profil teritorial a elevilor înscriși în nivelurile de educație primar și gimnazial arată că 18,9% dintre aceștia s-au înregistrat în regiunea Nord-Est, 14,9% în regiunea Sud-Muntenia, 12,9% în regiunea Sud-Est, 13,0% în regiunea Nord-Vest, 12,4% în regiunea Centru, 10,5% București-Ilfov. Ponderea înscrișilor din restul regiunilor în total țară se situează sub 10,0% (SudVest Oltenia 9,3% și Vest 8,1%).
La sfârșitul anului școlar 2016-2017, gradul de promovabilitate în învățământul primar și gimnazial a fost de 96,9% (98,4% în primar și 95,2% în gimnazial). S-au înregistrat ușoare diferențe pe sexe, pentru feminin 97,6%, respectiv pentru masculin 96,3%. Gradul de promovabilitate din învățământul gimnazial a cunoscut un ecart de 2,2 puncte procentuale pe sexe (fetele au promovat în proporție de 96,3%, iar băieții au promovat în proporție de 94,1%). Pe medii de rezidență, numărul de elevi promovați a fost ușor mai ridicat în mediul urban, comparativ cu cel rural, înregistrându-se grade de promovabilitate de 97,7%, respectiv 95,9%. În învățământul primar și gimnazial, 51.500 elevi au fost declarați repetenți, reprezentând 3,1% din totalul elevilor aflați în evidență la sfârșitul anului școlar 2016-2017. La sfârșitul anului școlar 2016-2017 au absolvit învățământul gimnazial 171.400 elevi, cei mai mulți dintre aceștia înregistrându-se în regiunea Nord-Est (20,3%). Ponderea băieților (51%) o devansează ușor pe cea a fetelor.
În mediul urban, absolvenții de gimnaziu reprezintă 53,9% din totalul absolvenților de la nivel național, însă în profil teritorial, regiunile Nord-Est și Sud-Muntenia au înregistrat ponderi mai mari ale absolvenților din mediul rural, 60% și, respectiv, 57,2% din totalul absolvenților fiecărei regiuni. La sfârșitul anului școlar 2016-2017, numărul elevilor aflați în evidența unităților din învățământul primar și gimnazial a fost de 1.668.100 elevi, cu 27.400 elevi (-1,6%) mai puțin decât la începutul anului (-1,5% pentru primar și -1,7% pentru gimnazial). Conform INS, este de remarcat faptul că nu există diferențe mari ale ratei abandonului pe sexe (1,8% la masculin, respectiv 1,4% la feminin). Pe medii de rezidență, se remarcă, totuși, valori mai mari ale ratei abandonului în mediul rural la învățământul gimnazial (2,5% în rural, comparativ cu 1,2% în urban) și mai mici în învățământul primar (2,1% în mediul rural și 1,1% în cel urban).

Continuarea pe https://bit.ly/2NxOObU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here