Curs de limbă rromani pentru cadrele didactice din Vrancea, în cadrul conferinței „Rromanipen Educațional“

0
343


    Inspectoratul Åžcolar Județean Vrancea în colaborare cu Ministerul Educației Naționale și Casa Corpului  Didactic ,,Simion Mehedinți” Vrancea au organizat conferința județeană cu tema ,, Rromanipen Educațional: limba, istoria, cutumele, tradițiile și obiceiurile rrome”. Din cadrul Direcției Minorități a Ministerului Educației Naționale au fost invitați următorii: profesor universitar dr. Gheorghe Sarău – consilier lb.rromani, profesor drd. Cordovan Ionel – inspector pentru limba rromani, Elvira Codrea – consilier pentru limbile: ucraineană, polonă, turcă și Livia Neculai, expert pentru limbile rusă, croată, cehă, sârbă, bulgară și slovacă.
    Conform datelor furnizate de Maria Costache, inspector pentru minorități din cadrul ISJ Vrancea, temele abordate de cei doi reprezentanți ai MEN în cadrul conferinței au fost „Realizări și perspective în învățământul rrom din România” – profesor universitar dr. Gheorghe Sarău și ,,Aspecte lingvistice și culturale privind rromii”- profesor drd. Cordovan Ionel. La conferință au participat 100 de cadre didactice, elevi, reprezentanții ai autorităților locale și reprezentanți ai Partidei Romilor ,,Pro Europa” Vrancea. Conferința a reprezentat un preambul al celor două cursuri care s-au derulat în incinta Casei Corpului  Didactic ,,Simion Mehedinți ” Vrancea: ,,Limba rromani”- 20 de ore și ,,Rromanipen educațional”- 20 de ore. Au parcurs aceste două cursuri 75 de cadre didactice din județul Vrancea, 45 cursanți la cursul ,,Rromanipen educațional” și 30 de cursanți  la cursul :,,Limba rromani”, constatându-se un interes crescut al cadrelor didactice pentru aceste cursuri pe problematică rromă.
    Interesul derivă din necesitatea de a comunica cât mai eficient cu elevii de etnie rromă din sistemul de educație, de  a le înțelege limba, istoria, cutumele, tradițiile și obiceiurile în vederea asigurării integrării acestor elevi în sistem, precum și pentru reducerea absenteismului și abandonului școlar. Reprezentanții  Direcției Minorități a Ministerului Educației Naționale au vizitat unitățile de învățământ din comuna Slobozia Bradului, școli în care se  predă limba rromani. „Nu doar ce se vede la stradă înseamnă Școala Slobozia Bradului, ci și corpurile din profunzime, îndeosebi Centrul de documentare, extrem de bine dotat! De localitate ține și Școala din Cornetu, și ea bine dotată. Nu mai fusesem în aceste școli de prin 2000, deci, aproape de 18 ani. Un colectiv de 80 de cadre didactice nerrome și rrome, calificate, care asigură predarea la cei peste 1500 de elevi rromi (90%), localitățile fiind viețuite preponderent de rromi, însuși primarul fiind rrom. Cele două directoare, cadrele didactice, mediatoarele școlare, personalul de deservire al școlii, primarul, viceprimarul, consilierii, inspectoarea pentru rromi și dânsa locuitoare aici, reprezentanții cultelor și locuitorii au cu ce se mândri! O școală extrem de curată, animată, dotată, cu o atmosferă de lucru propice învățământului. Am vizitat și grădinița cea nouă, care în septembrie va fi inaugurată. A nu se înțelege că nu au grădiniță! Există, dar aici, populația crește continuu, este o populație tânără de rromi. Câte 300 de copii se nasc în medie în localitate. O știam pe domna directoare Voica Costache, știam că împreună cu profesorii de rromani, tocmai pentru a da exemplu, a venit de mai multe ori la cursurile de vară ca să învețe limba rromani, însoțiți fiind de inspectoarea pentru rromi, Maria Costache.
    Dar nu mi-am închipuit că doamna directoare și foștii noștri studenți de la limba rromani se află într-o simbioză profesională mai rar întâlnită. Cred că vorbim de o normalitate a procesului de învățământ într-o școală rurală, cu populație preponderent rromă, deh, ai spune „segregată rezidențial”, dar cu dotări ultramoderne și cu o grijă deosebită de a menține școala pahar, cum nu întâlnești nici în școli urbane. Școala era, ieri, curată ca în palmă, însă autoritățile se respectă, se pregătesc de zugrăvit, căci elevii trebuie să simtă aerul împrospătat la revenirea lor în septembrie! Bravo, bravo, bravo! Chiar ar trebui să meargă directorii și primarii din localități similare să preia modelul de succes!”
, a transmis în urma vizitei, profesorul universitar doctor  Gheorghe Sarău, consilier pentru limba rromani în cadrul Direcției Minorități a Ministerului Educației Naționale.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here