IPJ Vrancea organizează concurs pentru funcția de şef birou la Serviciul Investigații Criminale

0
1820


Conducerea IPJ Vrancea a anunțat, pe site-ul instituției, organizarea  unui concurs pentru ocuparea funcției de șef birou la Serviciul Investigații Criminale. Concursul va avea loc în data de 5 iulie, iar înscrierile se fac până pe 13 iunie.
„Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea (…) organizează CONCURS/ EXAMEN cu recrutare din sursă internă, pentru ocuparea unui post vacant de șef birou la Serviciul investigații criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea, prevăzute cu gradul profesional de agent de poliție. În vederea înscrierii și participării la concurs/ examen, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
– să fie ofițeri de poliție cu următoarea pregătire de bază: Pregătire de bază : pentru cei care au absolvit studiile anterior aplicării sistemului Bologna – studii superioare de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă într-unul din următoarele domenii: științe juridice, științe inginerești, științe socio-umane, științe militare, informații și ordine publică, științe administrative sau științe economice / pentru cei care au absolvit studiile în sistem Bologna – studii superioare de licență, ciclul I de studii universitare într-unul din următoarele domenii fundamentale: științe juridice, drept, științe sociale sau științe inginerești; Pregătire de specialitate: cursuri postuniversitare/master în specialitatea studiilor necesare desfășurării activității ori studii de lungă durată din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri Bologna, în domeniile: științe juridice, științe inginerești, științe socio-umane, științe militare, informații și ordine publică, științe administrative, științe economice sau management.
– să îndeplinească cerințele specifice din fișa postului (…): să aibă gradul profesional de minimum inspector  principal de poliție; să dețină/ să obțină  autorizație de acces la informații clasificate, clasa „strict secret”; să dețină/să obțină aviz pentru numirea  în structurile poliției judiciare; să aibă o vechime în muncă de minimum 5 ani, din care în M.A.I. de minimum 5 ani; să aibă 2 ani vechime  în specialitatea structurii de investigații criminale sau în specialități asimilate (…); să aibă minimum 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției ; să nu fie cercetați disciplinar, să nu se afle sub efectul unei sancțiuni disciplinare sau față de acesta nu a fost pusă în mișcare acțiunea penală; să fi obținut calificativul de cel puțin ,,Bine” la ultimele două evaluări anuale de serviciu; să fie declarați apt medical și psihologic”
, se arată în documentul publicat pe site-ul IPJ Vrancea.
            Concursul se va desfășura la sediul IPJ Vrancea pe 5 iulie, începând cu ora 09.00 și „va consta în susținerea unei probe unice de selecție, respectiv interviu structurat pe subiecte profesionale (…) și care va fi apreciat cu note de la 1 la 10”. „Va fi declarat admis candidatul care are nota cea mai mare și a obținut minimum nota 7,00. În situația în care mai mulți candidați au aceeași notă este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs. Dacă mai mulți candidați au aceeași vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs. Polițistul nemulțumit de rezultatul obținut la interviul pe subiecte profesionale poate formula contestație o singură dată în termen de 24 de ore de la afișare. Eventualele contestații cu privire la rezultatul de la proba interviu pe subiecte profesionale se depun la secretariatul Serviciului resurse umane din Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea și se soluționează de către comisia de soluționare a contestaților în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere. Înscrierile se fac la Serviciul resurse umane din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea până la data de 13.06.2018 ora 16, pe bază de dosar de recrutare”, se mai arată în anunțul de organizare a concursului.
Examinarea psihologică a candidaților se va desfășura la Centrul de Psihosociologie al MAI din București.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here