Acţiunile la purtător vor fi eliminate din legislaţie

0
557


Acțiunile la purtător vor fi eliminate din legislație, acestea urmând a fi convertite în acțiuni nominative, odată cu intrarea în vigoare a Legii pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. „Suntem o țară pionier din Europa, care am asanat din circuit aceste acțiuni la purtător. Imediat ce legea intră în vigoare ele se vor converti în acțiuni nominative”, a spus miercuri Radu Canțăr, agent guvernamental pentru Curtea de Justiție a UE, la o întâlnire cu presa.
La rândul său, președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Daniel Staicu, a subliniat că, după intrarea în vigoare a legii, va exista un termen de grație pentru ca toate aceste societăți emitente de acțiuni la purtător să se „transforme”. „În proiectul de lege, unde Ministerul Justiției s-a implicat foarte mult, au fost modificate două acte normative foarte importante: OG 26/2000 privind asociațiile și fundațiile și Legea 31/1990 a societăților comerciale. Aceste modificări au fost făcute tocmai în ideea de a aplica directiva. Cred că suntem pionieri, deoarece colegii de la Justiție au propus eliminarea acțiunilor la purtător din legislație. După intrarea în vigoare a legii, o să existe un termen de grație în care toate astfel de societăți vor fi nevoite să se transforme. Este ca urmare a transpunerii directivei (a patra directivă privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului) și a unuia dintre elementele de bază pe care le aduce ca noutate directiva, și anume registrul beneficiarilor reali”, a explicat Staicu.
Nota de fundamentare a proiectului subliniază că, în considerarea numărului redus de societăți emitente de acțiuni la purtător înregistrate în România (deci a impactului relativ mic asupra mediului de afaceri) și, având în vedere soluțiile pentru care au optat și celelalte state membre (spre exemplu, Austria, Belgia, Cehia, Croația, Danemarca, Finlanda, Franța, Italia, Letonia, Portugalia, Slovacia, Spania) în transpunerea acestei directive, se propune eliminarea posibilității societăților pe acțiuni de a
emite acțiuni la purtător și acordarea unui termen rezonabil (de 18 luni) de efectuare a conversiei acțiunilor la purtător în acțiuni nominative în cazul societăților pe acțiuni deja înmatriculate în registrul comerțului.
„În acest scop, prin proiect se propune amendarea corelată a tuturor prevederilor Legii societăților nr. 31/1990 care fac referire la conceptul de acțiune la purtător și se instituie sancțiunea dizolvării judiciare în cazul în care nu se realizează conversia acțiunilor la purtător aflate actualmente în circuitul economic”, se menționează în Nota de fundamentare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here