GALERIE FOTO: Profesoare de la Școala Nicolae Iorga Focșani, într-un schimb de experiențǎ la o școalǎ din Spania

0
1639


    Un echipaj al Școlii Gimnaziale „Nicolae Iorga” s-a deplasat în Spania în perioada 21-27 mai cu ocazia ultimei mobilitÇŽți Erasmus+ din cadrul proiectului KA219 „Back to School Life” (2016-2018). Echipajul a fost constituit din profesoarele DÇŽnilÇŽ Nicoleta (coordonatorul proiectului), Galoiu Ecaterina, Stoinescu Camelia, Dumitrașcu Viorica, MÇŽciucÇŽ Adriana și Dumitru Gabriela. Mobilitatea a cuprins douÇŽ tipuri de activitÇŽți – activitate de formare/ învÇŽțare și întâlnire transnaționalÇŽ de proiect, ce au avut loc la unitatea școlarÇŽ IES Fuente Grande din Alcallá del Valle, o unitate școlarÇŽ de nivel secundar inferior (gimnaziu) și superior (liceu).
Primul tip de activitate a vizat învÇŽțarea prin schimb de bune practici între școlile din țÇŽrile partenere (Turcia, România, Lituania, Finlanda, Marea Britanie, Spania și Portugalia), cu accent pe prevenirea absenteismului și a abandonului școlar timpuriu prin întÇŽrirea relațiilor dintre școalÇŽ, familie și comunitate.
Cadrele didactice din cele șase țÇŽri europene au intrat în contact direct cu profesorii, elevii și voluntarii din unitatea școlarÇŽ vizitatÇŽ, au asistat la ore și s-au bucurat de tehnologia folositÇŽ în procesul de instruire. Echipajul á¹¢colii „Nicolae Iorga” a fost impresionat de faptul cÇŽ sunt folosite doar manuale digitale, iar elevii lucreazÇŽ zilnic pe platforme de e-learning atât la clasÇŽ, cât și acasÇŽ.
Participanții la mobilitate au fost impresionați de existența voluntarilor în unitatea școlarÇŽ partenerÇŽ. Conducerea școlii a precizat cÇŽ acest fapt nu reprezintÇŽ o regulÇŽ în învÇŽțÇŽmântul de masÇŽ spaniol, însÇŽ pÇŽrinții au dreptul sÇŽ solicite voluntari pentru a avea un control asupra gradului de implicare a copiilor lor în timpul orelor pentru a-și putea da seama de nivelul lor de pregătire și a-i putea ajuta acasă în scopul îmbunÇŽtÇŽțirii situației la învățătură. Raportul  elevi/ profesori/ voluntari în școala partenerÇŽ este de 300/40/50. În medie, la o orÇŽ de curs se aflÇŽ 1 profesor, 16-18 elevi și 3-4 voluntari care îi ajutÇŽ pe elevi sÇŽ rezolve sarcinile date diferențiat de profesor.
Elevii sunt mult mai liniștiți, iar profesorii sunt foarte prietenoși și înțelegători. Parteneriatul instituției de învățămînt cu părinții reprezintă o strategie care și-a demonstrat eficiența, iar părinții sunt considerați de personalul școlii ca participanți activi în educația copiilor, aducând o contribuție reală și valoroasă în acest demers; tuturor părinților li se oferă oportunități de participare activă la experiențele educaționale ale copiilor lor, printr-un program de intervenție bine stabilit de corpul profesoral al institutiei de învățământ. „Am constatat faptul că profesorii de la IES Fuente Grande nu pun accent pe competiția între elevi, ci încurajează munca în echipă, fiecare clasÇŽ asistatÇŽ fiind împÇŽrțitÇŽ în grupe de câte 3-4 elevi ce lucrau sarcini diferite”, a afirmat profesoara Gabriela Dumitru.
    Întâlnirea de proiect desfÇŽșuratÇŽ în paralel a avut ca scop principal prezentarea rezultatelor și a impactului proiectului pânÇŽ la data prezentÇŽ, precum și evaluarea finalÇŽ a întregului proiect, diseminarea rezultatelor și pregÇŽtirea raportului final. „Ne-am bucurat de o primire călduroasă din partea colegilor noștri spanioli, care ne-au întâmpinat cu un program special realizat de elevi ai școlii. Aceștia ne-au încântat cu cântece și dansuri tradiționale și moderne, dar mai ales cu flamenco. Am apreciat faptul că elevii lor sunt foarte dezinvolți, interacționând deschis cu fiecare dintre noi. Am fost impresionată de aparatura de ultimă generație a tuturor sălilor de clasă, a laboratoarelor și a sălii de sport”, a declarat profesoara Viorica Dumitrașcu.
„A fost o experiență de neuitat în care am putut să-mi îmbogățesc competențele profesionale, dar și pe cele de comunicare în limba englezÇŽ și am putut să explorez locuri minunate. Îmi doresc să mai particip în astfel de proiecte și recomand cu tărie proiectele de parteneriat strategic Erasmus+ atât colegilor mei, cât și  elevilor”, a completat profesoara Ecaterina Galoiu.
„Un sistem educațional divers, metode activ-participative ce pun accentul pe destinatarul direct al actului educațional-elevul, implicarea familiei în activitățile școlii, deci o colaborare continuă școală- familie- comunitate, toate acestea sunt deziderate ale fiecărui cadru didactic din sistemul de învățământ românesc, atât de funcționale în sistemul de învățământ spaniol”, a concluzionat profesoara Camelia Stoinescu.
Ca un argument al bunei comunicÇŽri dintre școala gazdÇŽ și pÇŽrinți, aceștia din urmÇŽ au organizat o searÇŽ culturalÇŽ în care reprezentanții fiecÇŽrei școli partenere au prezentat câteva dintre produsele culinare tradiționale țÇŽrii și regiunii din care vin. La finalul serii tot pÇŽrinții spanioli au fost cei care au prezentat cântece și dansuri tradiționale precum flamenco.
Fiecare echipaj al fiecÇŽrei școli participante a plantat în cadrul GrÇŽdinii Erasmus+ câte un trandafir, activitate care s-a bucurat de același succes ca și plantarea de magnolii în Grădina Erasmus+ a á¹¢colii Gimnaziale „Nicolae Iorga” din Focșani în luna mai a anului trecut.
„Pentru mine Erasmus+ „Back to School Life” a însemnat în primul rând noi prieteni, culturi diferite, sisteme de învățământ diferite, gastronomii diferite. Mobilitatea din Spania m-a ajutat să acumulez cunoștiințe și să învăț noi strategii inovative de lucru cu elevii, pe care le voi aplica în activitațile desfășurate în biblioteca noastrÇŽ”, a adÇŽugat profesorul documentarist al școlii, Adriana MÇŽciucÇŽ.
    AceastÇŽ mobilitate încheie șirul mobilitÇŽților din cadrul proiectului „Back to School Life” 2016-2018, în care deopotrivÇŽ elevi și cadre didactice ale á¹¢colii Gimnaziale „Nicolae Iorga” din Focșani a realizat un fructuos schimb de experiențÇŽ cu accent pe prevenirea absenteismului și a abandonului școlar timpuriu prin întÇŽrirea relațiilor dintre școalÇŽ, familie și comunitate cu școli din JoniÅ¡kis – Lituania, Jyvaskyla – Finlanda, Belfast – Irlanda de Nord, Porto – Portugalia, Adana – Turcia și Alcallá del Valle. Școala GimnazialÇŽ „Nicolae Iorga” a beneficiat pentru acest proiect de un grant de 24.630 de Euro finanțat de Comisia EuropeanÇŽ prin intermediul programului Erasmus+. Participarea în proiect a avut ca rezultat în principal dezvoltarea dimensiunii europene a Școlii „Nicolae Iorga”, ceea ce a contribuit la creșterea gradului de atractivitate a școlii, materializat prin creșterea semnificativÇŽ a numÇŽrului de elevi înscriși în anul școlar 2017-2018.
    Le mulțumesc tuturor colegilor și elevilor mei pentru implicare, iar comunitÇŽții locale și familiilor elevilor pentru susținere. MÇŽ bucur cÇŽ implementarea acestui proiect a fost un real succes pe toate planurile, ducând la atingerea tuturor obiectivelor inițial vizate: concentrarea pe dezvoltarea emoțională, socială și școlară a elevilor în scopul reducerii absenteismului și a abandonului școlar; înțelegerea și aprecierea culturilor europene în rândul elevilor, cadrelor didactice și comunității locale; implicarea familiei în luarea de decizii cu privire la activitățile școlare pentru a crește performanțele elevilor; înlesnirea schimbului de bune practici în scopul reducerii absenteismului și abandonului școlar timpuriu.

Realizat de coordonator proiect, prof. Nicoleta DÇŽnilÇŽ

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here