Patru școli din Focșani, Casa de Cultură, Teatrul, Palatul Copiilor, Polivalenta și un centru de zi nu au autorizație de securitate la incendiu

0
2274


    Nouă instituții publice din municipiul Focșani nu au autorizație de securitate la incendiu. Potrivit unei situații prezentate luna trecută de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Anghel Saligny” (ISU) al județului Vrancea, instituțiile publice din municipiul Focșani care nu au autorizația de securitate la incendiu, sunt: Casa de Cultură a Sindicatelor „Leopoldina Bălănuță” Focșani; Teatrul Municipal „Maior Gheorghe Pastia” Focșani; Palatul Copiilor Focșani; Sala Polivalentă Focșani; Centrul de Zi de Reabilitare și Recuperare pentru Copii cu Dizabilități; Åžcoala Postliceală Sanitară Hippocrate (deține aviz de securitate la incendiu); Åžcoala Gimnazială Nr.7 Focșani; Åžcoala Nr. 3 Focșani; Åžcoala Gimnazială „D. Zamfirescu” Focșani.
    Conform legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, autorizația de securitate la incendiu este reprezentată de „actul administrativ emis, în baza legii, de inspectoratul pentru situații de urgență județean sau al municipiului București, prin care se certifică, în urma verificărilor în teren și a documentelor privind realizarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, îndeplinirea cerinței esențiale securitate la incendiu – la construcții, instalații tehnologice și alte amenajări”. Autorizația de securitate la incendiu conferă persoanelor fizice sau juridice, deținătoare ale construcțiilor, instalațiilor și ale altor amenajări, dreptul de a le edifica, de a le pune în funcțiune și de a le exploata din punctul de vedere al îndeplinirii cerinței esențiale – securitate la incendiu. Conform aceleiași legi în vigoare, avizul de securitate la incendiu este reprezentat de „actul emis, în baza legii, de inspectoratul pentru situații de urgență județean sau al municipiului București, după verificarea de conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor, adoptate în documentațiile tehnice de proiectare, pentru îndeplinirea cerinței esențiale – securitate la incendiu – a construcțiilor, instalațiilor și altor amenajări”.

Sancțiuni și măsuri care pot fi aplicate pentru lipsa avizului/autorizației de securitate la incendiu

     Nesolicitarea și neobținerea de către persoanele fizice ori juridice care finanțează și realizează investiții noi sau intervenții la construcțiile existente ori, după caz, de către beneficiarul investiției a avizelor și/sau autorizațiilor prevăzute de legea  307/2006 se sancționează cu amendă de la 5001 lei la l0000 lei. De asemenea,  punerea în funcțiune a construcțiilor și amenajărilor noi ori a celor existente la care s-au executat lucrări de modificare și/sau s-a schimbat destinația acestora, fără obținerea autorizației de securitate la incendiu, se sancționează cu amendă de la 20000 lei la 500001ei. Se mai sancționează cu amendă de la 30.000 lei la 100.000 lei și oprirea funcționării ori utilizării construcțiilor sau amenajărilor încălcarea gravă a cerinței de securitate la incendiu în ceea ce privește periclitarea vieții ocupanților și forțelor de intervenție, neasigurarea stabilității elementelor portante, respectiv a limitării propagării focului și fumului în interiorul edificiului și la vecinătăți, potrivit criteriilor stabilite prin hotărâre a Guvernului.
    Dispunerea măsurii complementare de oprire a funcționării ori utilizării construcțiilor sau amenajărilor, autorizate din punctul de vedere al securității la incendiu, cu aria desfășurată mai mare de 200 mp, având destinația de comerț, cultură sau turism, este posibilă în situații ca depășirea numărului de niveluri supraterane față de valoarea de referință admisă pentru clădirile cu nivelul V de stabilitate la incendiu/gradul de rezistență la foc; desființarea unei căi de evacuare atunci când, potrivit reglementărilor tehnice specifice, se impun două sau mai multe căi de evacuare, în concordanță cu valoarea de referință; desființarea instalațiilor/sistemelor de stingere a incendiilor ori de detectare, semnalizare și avertizare a incendiului; desființarea instalațiilor/sistemelor de desfumare ori a instalațiilor de iluminat de securitate pentru evacuare.

Cum se pot obține avizele și autorizațiile de securitate la incendiu

    Avizele și autorizațiile de securitate la incendiu și de protecție civilă se solicită inspectoratelor județene în a căror zonă de competență urmează să fie realizate ori sunt amplasate construcțiile, instalațiile sau amenajările respective direct sau prin împuterniciți. Documentația poate fi depusă și în format electronic, însoțită de semnătura electronică a factorilor implicați în procesul de avizare/autorizare. Termenul de emitere a avizelor este de maximum 15 zile. Termenul de emitere a autorizațiilor este de maximum 30 de zile. În situația în care documentația este incompletă, în termen de cel mult 10 zile de la data înregistrării cererii, inspectoratul județean comunică solicitantului, în scris, documentele care trebuie depuse spre completare, precum și faptul că trebuie să ridice documentația depusă.
    În situația în care, în urma verificării conținutului documentelor și, respectiv, a condițiilor din teren, se constată că nu sunt respectate prevederile reglementărilor specifice, cererea se respinge. Respingerea cererii de emitere a avizului sau a autorizației impune reluarea procesului de avizare/autorizare, după remedierea deficiențelor comunicate. Termenul pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu prevăzut la art. 30 alin. (4A1) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor a fost prorogat până la data de 30 septembrie 2017 în conformitate cu LEGEA nr. 146 din 26 iunie 2017. De la această data legea 307/2006 nu a mai suferit modificări în acest sens.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here