GHIDUL CĂLĂTORULUI PRIN LEGISLAȚIE. Testamentul – partea I

0
879


O persoană poate dispune de bunurile sale pentru momentul când nu va mai fi în viață prin intermediul testamentului. Acesta din urmă poate conține dispoziții referitoare la bunurile ce fac parte din patrimoniul succesoral, precum și alte dispoziții cum ar fi cele care se referă la desemnarea beneficiarului dispozițiilor testamentare (legatarului), cele referitoare la partaj, la revocarea dispozițiilor testamentare anterioare, la dezmoștenire, la numirea de executori testamentari, precum și alte dispoziții care produc efecte după decesul celui care lasă testamentul.
    Testatorul nu are libertate absolută în demersul său, testamentul neputând fi lăsat în orice condiții. Există anumite interdicții prevăzute de lege în acest sens, interdicții care, dacă sunt încălcate, duc la nulitatea absolută a testamentului. Astfel, două sau mai multe persoane nu pot dispune, prin același testament, una în favoarea celeilalte sau în favoarea celei de-a treia persoane. Testamentul este valabil și va produce efecte doar dacă testatorul a avut discernământ la momentul întocmirii lui și consimțământul său nu a fost viciat.
    Existența și conținutul testamentului pot fi dovedite în una din formele prevăzute de lege. Dacă acesta a dispărut printr-un caz fortuit sau de forță majoră ori prin fapta unui terț, după moartea testatorului ori în timpul vieții sale, însă fără ca acesta din urmă să îi fi cunoscut dispariția, atunci valabilitatea formei și cuprinsul testamentului pot fi dovedite prin orice mijloc de probă.
    În practică, cele mai des întalnite forme de testament sunt testamentul olograf și testamentul autentic.
    Testamentul olograf trebuie scris în întregime, datat și semnat de mâna testatorului. Dacă una din aceste condiții obligatorii nu este îndeplinită, atunci testamentul este nul absolut. Acest tip de testament este atât de des întâlnit deoarece fiecare persoana care știe să scrie, poate să îl facă fără cheltuieli, oricând dorește si oriunde dorește, păstrând astfel confidențialitatea dispozițiilor din cuprinsul său. Pentru a nu fi suspus riscului de a fi distrus sau ascuns, testamentul poate fi depozitat la un birou notarial.
    Testamentul autentic este cel autentificat de notarul public sau de o altă persoană învestită cu autoritate publică de către stat, potrivit legii.
    Pentru informații suplimentare în legatura cu subiectul prezentat, puteți adresa întrebări pe adresa de e-mail a redacției ziarului Monitorul de Vrancea.

AVOCAT MANUELA FLOREA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here