Lansarea proiectului “CREŞTEREA ŞI CONSOLIDAREA POZIŢIEI PE PIAŢA A FIRMEI CERASELA COMIXT SRL PRIN CREAREA DE NOI PRODUSE SPECIFICE”

0
796


Comunicat de presă

                 Data 14 mai 2018

Lansarea proiectului
„CREÅžTEREA ÅžI CONSOLIDAREA POZIÅ¢IEI PE PIAÅ¢A A FIRMEI CERASELA COMIXT SRL PRIN CREAREA DE NOI PRODUSE SPECIFICE”

              SC CERASELA COMIXT SRL cu sediul social în Str. Mare a Unirii nr. 38, apartament 8, Municipiul Focșani, Județul Vrancea, anunță începerea activităților proiectului „Creșterea și consolidarea poziției pe piață a firmei Cerasela Comixt SRL prin crearea de noi produse specifice”,  Cod MySMIS 104515, co-finanțat de Uniunea Europeană prin REGIO – Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 2 „Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.1. „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.
         Obiectivul general al proiectului constă în creșterea și consolidarea poziției pe piața locală și regionala a firmei Cerasela Comixt SRL prin sistematizarea, reorganizarea și automatizarea fluxului de producție actual, mărirea capacității de producție și diversificarea gamei actuale de produse specifice în domeniul fabricării de ambalaje din hârtie și carton.
         Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. Creșterea numărului mediu de salariați și menținerea acestora pe o perioadă de cel puțin 3 ani după implementarea proiectului „Creșterea și consolidarea poziției pe piața a firmei Cerasela Comixt SRL prin crearea de noi produse specifice”;
2. Creșterea și diversificarea sortimentelor de produse actuale de ambalaje specifice ce sunt realizate de Cerasela Comixt SRL prin achiziționarea de tehnologii moderne asigurându-se totodată condiții moderne de lucru pentru salariați.
         Valoarea totală a proiectului este de 1.013.510,36 LEI, din care finanțarea nerambursabilă este de 676.419,50 LEI.
         Proiectul se implementează în Stradă Aleea Aviatorilor, nr. 12 (tarlaua 83, parcela 421) Municipiul Focșani, Jud. Vrancea, în perioada 01 iulie 2016 – 31 decembrie 2019.

Pentru detalii suplimentare:
S.C. CERASELA COMIXT S.R.L.
Persoana de contact: Alexandrina GURGUIATU – administrator
Telefon: 0722.468.044, E-mail: office@ambalaje-cerasela.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here