Modificări la vânzarea roșiilor prin programul Tomata

0
580


    Ministerul Agriculturii vrea să extindă perioada în care legumicultorii pot vinde roșii în piețe pentru a beneficia de a ajutorul de minimis acordat de la bugetul de stat. Doar în Vrancea sunt circa 90 de legumicultori înscriși în acest program din care aproape două treimi sunt pentru primul ciclu de producție. Un proiect de act normativ modifică termenele stabilite inițial și propune ca valorificarea producției să fie realizată în perioadele „ianuarie – 15 iunie, inclusiv și/sau noiembrie-20 decembrie, inclusiv”.     Oficialii ministerului menționează că decizia de modificare a perioadei de comercializare a tomatelor se datorează condițiilor meteo din primăvarea acestui an, care au afectat creșterea și dezvoltarea răsadurilor precum și replantarea acestora. La începutul lunii martie au fost înregistrate temperaturi scăzute cuprinse între -14 – 5º C,
ninsori și strat de zăpadă consistent. De asemenea, temperatura scăzută a determinat plantarea cu întârziere a răsadurilor și replantarea acolo unde plantele au fost afectate. „Totodată, aceste fenomene au implicat o nebulozitate accentuată, ceea ce a condus la o încetinire, chiar stagnare în dezvoltarea plantelor. Din informațiile transmise de către Direcțiile pentru agricultură județene, deși sunt înscriși în Program, ciclul I, un număr de 11869 solicitanți, până la această dată au plantat doar 10168 dintre aceștia, existând și situații în care solicitanții s-au retras din Program sau au trecut în ciclul II de producție. Pentru motivele menționate mai sus, apare necesitatea extinderii perioadei de valorificare a producției de tomate din spații protejate din ianuarie până la 15 iunie 2018. Nerealizarea unei astfel de modificări referitoare la perioada de valorificare va produce efecte negative asupra producătorilor, întrucât aceștia vor fi constatați ca fiind neeligibili în cadrul Programului de sustinere a produsului tomate in spatii protejate, motivat de faptul că au valorificat în afara perioadei eligibile”, se arată în fundamentarea Hotărârii de Guvern.
    Programul de susținere a cultivatorilor de tomate a fost demarat anul trecut când 57 de fermieri din Vrancea au încheiat cele două cicluri de producție și au primit banii pentru care au depus deconturile la Direcția Agricolă. Subvenția acordată producătorilor de tomate este considerată prima măsură concretă de sprijin a legumicultorilor cu solarii și sere, oameni care vând în special în piețe și în micile magazine. Schema de minimis pentru anul acesta este similară lui 2017 și este implementată tot de Direcția Agricolă. Valoarea ajutorului de minims este de 3.000 euro/beneficiar/an. Sumele se plătesc într-o singură tranșă. Pentru o evaluare eficientă a producției de tomate, a fost inclusă în cerere obligativitatea producătorilor de tomate ca la finalul recoltării să comunice Direcției Agricole cantitatea totală de tomate obținută pe suprafața de 1000 metri pătrați. De asemenea, inspectorii Direcției Agricole verifică modul în care este derulat programul, cum sunt cultivate tomatele.
    Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi/ întreprinderi unice nu poate depăși echivalentul în lei a sumei de 15.000 euro pe durata a trei exerciții financiare, în cursul exercițiului financiar actual și în cele două exerciții financiare precedente. Acest sprijin financiar poate fi obținut de producători agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător, producători agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și familiale, producători agricoli persoane juridice. Acest ajutor financiar se acordă fermierilor care respectă mai multe condiții. Fermierii trebuie „să dețină o suprafață cultivată cu tomate în spații protejate de minimum 1000 mp; să obțină o producție de minimim 2 kg de tomate/mp și să facă dovada producției realizate prin documente justificative privind comercializarea producției; să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu tomate în sere și solarii; să valorifice producția în perioadele ianuarie-mai inclusiv, și noiembrie-20 decembrie, inclusiv”.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here