Precizări privind salarizarea din Primăria Municipiului Focșani

0
1401


Drept la replică la dezinformările consilierilor locali liberali cu privire la salarizarea din Primăria Municipiului Focșani
    Ca urmare a dezinformărilor lansate în spațiul public de către consilierii locali liberali în legătură cu salarizarea din Primăria Municipiului Focșani, considerăm că este necesar ca focșănenii să fie informați corect pe acest subiect. Legea nr 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice prevede la articolul 13 că „indemnizațiile lunare pentru funcțiile de demnitate publică se determină prin înmulțirea coeficienților din anexa nr IX cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată în vigoare”. Cu alte cuvinte, SALARIILE TUTUROR PRIMARILOR ȘI ALE VICEPRIMARILOR SUNT STABILITE PRIN LEGE, nu prin hotărâre de consiliu local. Iar legea în cauză nu prevede posibilitatea aplicării vreunui alt coeficient, mai mare sau mai mic. În consecință, „salariile nesimțite” la care făcea referire președintele PNL Focșani, sunt aceleași pentru toți primarii și viceprimarii de municipii, indiferent de județ sau de culoarea politică.
    În ceea ce privește declarația mincinoasă, conform căreia „oamenii care lucrează de ani de zile în Primărie au salarii mai mici decât cei nou angajați”, trebuie precizat faptul că salariile tuturor angajaților din sistemul bugetar din România, implicit și a celor din Primăria Municipiului Focșani, sunt stabilite în funcție de nivelul de pregătire, gradul profesional și vechimea în câmpul muncii, nicidecum după data angajării la Primărie sau după  venirea unui nou edil șef.    
    De altfel, adoptarea HCL nr 263/2017, prin care au fost votate noile grile de salarizare de către Consiliul Local al Municipiului Focșani, s-a facut cu respectarea tuturor prevederilor Legii nr 153/2017. Iar la momentul respectiv, în mapa de ședință, atașat proiectului de hotărâre, era și raportul compartimentului de specialitate, care conținea toate aceste aspecte, întreaga documentație fiind transmisă și consilierilor locali liberali.
    Este adevărat că la 14 februarie 2018, data aprobării bugetului pe anul în curs, salariile din Primăria Municipiului Focșani nu erau acoperite decât în proporție de 65%, însă în data de 1 martie 2018 a fost emisă OUG nr 11/2018, care prevede că „autoritățile administrației publice locale pot utiliza excedentul bugetului local pentru a finanța și cheltuielile cu personalul, cheltuielile cu corecțiile financiare aferente proiectelor, cheltuielile cu sentințele civile definitive, pentru plata arieratelor, precum și pentru rambursarea împrumuturilor contractate numai în cazul în care din veniturile proprii și din sumele de echilibrare primite conform Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018 nu pot acoperi cheltuielile necesare acestor categorii de cheltuieli.”
    Totodată, menționăm că excedentul bugetului local pe anul 2017 a fost de 45.693,75 mii lei, din această sumă cea mai mare parte fiind repartizată în acest an pentru investiții și sub 10% pentru salarii, chiar dacă legea ne-ar fi permis mult mai mult. De altfel, este bine știut că în fiecare an, în luna iulie, are loc rectificarea bugetului de stat, în urma căreia se alocă diferențele de sume necesare desfășurării în cele mai bune condiții a activității administrației publice locale și centrale. 
  
Biroul de presă

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here