Atenție! Plata pensiei poate fi suspendată sau chiar încetată în anumite condiții

0
2782


În situațiile în care beneficiarii de pensii nu respectă prevederile legislației în vigoare, în funcție de tipul de pensie de care beneficiază, se pot trezi cu plata acesteia suspendată sau chiar încetată. Cu toate că, potrivit celor spuse de directorul Casei Județene de Pensii (CJP) Vrancea, Adrian Juravle, anul acesta nu au fost semnalate astfel de cazuri, ci doar încetări din motive obiective, neimputabile beneficiarilor, e bine ca pensionarii să aibă în vedere situațiile în care plata pensiilor lor poate fi suspendată sau încetată și cum poate fi aceasta reluată.
Astfel, conform legislației în vigoare, plata pensiei se suspendă începând cu luna următoare celei în care a intervenit una dintre următoarele cauze: pensionarul și-a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat, cu care România a încheiat convenție de reciprocitate în domeniul asigurărilor sociale, dacă potrivit prevederilor acesteia pensia se plătește de către celălalt stat; pensionarul, beneficiar al unei pensii anticipate sau al unei pensii anticipate parțiale, realizează venituri pentru care asigurarea în sistemul public de pensii este obligatorie, cu excepția consilierilor locali sau județeni; pensionarul de invaliditate sau copilul, beneficiar al pensiei de urmaș, încadrat în oricare grad de invaliditate, ori soțul supraviețuitor, beneficiar al pensiei de urmaș,  încadrat in gradul I sau II de invaliditate, nu se prezintă la revizuirea medicală obligatorie sau la convocarea Institutului Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă; pensionarul de invaliditate nu mai urmează programele recuperatorii, întocmite de medicul expert al asigurărilor sociale; pensionarul de invaliditate, încadrat în gradul I sau II, realizează venituri pentru care asigurarea în sistemul public de pensii este obligatorie, cu excepția consilierilor locali sau județeni.
Plata pensiei se mai suspendă și în situațiile în care: pensionarul de invaliditate, încadrat în gradul III, realizează venituri în baza unui contract de muncă, raport de serviciu, contracte/ convenții încheiate potrivit Codului civil sau desfășoară activitatea în funcții elective sau care sunt numite în cadrul autorității executive, legislative ori judecătorești, pe durata mandatului, depășind jumătate din programul normal de lucru al locului de muncă respectiv; copilul, beneficiar al pensiei de urmaș, care a împlinit vârsta de 16 ani și nu face dovada continuării studiilor; soțul supraviețuitor, beneficiar al unei pensii de urmaș, realizează venituri brute lunare pentru care, potrivit legii, asigurarea este obligatorie, dacă acestea sunt mai mari de 35% din câștigul salarial mediu brut; soțul supraviețuitor, beneficiar al unei pensii de urmaș, s-a recăsătorit;
soțul supraviețuitor, beneficiar al unei pensii din sistemul public de pensii, optează pentru o altă pensie, potrivit legii, din același sistem, sau dintr-un alt sistem de asigurări sociale, neintegrat sistemului public de pensii; pensionarul nu mai îndeplinește condițiile prevăzute de lege, referitoare la cumulul pensiei cu salariul.
Plata pensiei se suspendă, conform legii, și în situația copilului, beneficiar al unei pensii de urmaș, care își continuă studiile într-o formă de învățământ, până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 26 de ani, dacă nu face dovada continuării studiilor. În acest caz plata pensiei se suspendă începând cu data de 1 octombrie a anului în curs.
Plata indemnizației pentru însoțitorul pensionarului de invaliditate încadrat în gradul I de invaliditate se suspendă pe perioada în care pensionarul este internat într-o instituție de asistență socială sau într-o unitate medicală specializată, în care se asigură supraveghere și îngrijire permanente, cu excepția situațiilor în care pensionarul este nevăzător.
Suspendarea plății pensiei și/ sau a indemnizației pentru însoțitor se poate face și la cererea pensionarului, situație în care suspendarea plății se face începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată cererea.

Când încetează plata pensiei

Plata pensiei încetează începând cu luna următoare celei în care a intervenit una dintre următoarele cauze: pensionarul a decedat; pensionarul nu mai îndeplinește condițiile legale în temeiul cărora i-a fost acordată pensia; pensionarul de invaliditate, copilul, beneficiar al pensiei de urmaș, încadrat în grad de invaliditate, precum și soțul supraviețuitor, beneficiar al pensiei de urmaș, încadrat în gradul I sau II de invaliditate, și-au redobândit capacitatea de muncă, potrivit legii; au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de invaliditate, copilul, beneficiar al pensiei de urmaș, încadrat în grad de invaliditate, precum și soțul supraviețuitor, beneficiar al pensiei de urmaș,  încadrat în gradul I sau II de invaliditate, nu s-a prezentat, din motive imputabile lui, la revizuirea medicală obligatorie;
Plata pensiei încetează și în cazul în care: au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de invaliditate, copilul, beneficiar al pensiei de urmaș, încadrat în grad de invaliditate, precum și soțul supraviețuitor, beneficiar al pensiei de urmaș, încadrat în gradul I sau II de invaliditate, nu s-a prezentat, din motive imputabile lui, la convocarea Institutului Național de Expertiză Medicală și Recuperarea Capacității de Muncă; au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de invaliditate, copilul, beneficiar al pensiei de urmaș, încadrat în grad de invaliditate, precum și soțul supraviețuitor, beneficiar al pensiei de urmaș, încadrat în gradul I sau II de invaliditate, nu a mai urmat programele recuperatorii întocmite de medicul expert al asigurărilor sociale care a emis decizia medicală asupra capacității de muncă, în vederea reintegrării socio-profesionale; copilul, beneficiar al unei pensii de urmaș, a împlinit vârsta de 26 de ani, cu excepția copilului, beneficiar al pensiei de urmaș, încadrat în oricare grad de invaliditate; pensionarul urmaș a fost condamnat, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru infracțiunea de omor sau tentativă de omor, comisă asupra susținătorului.

Când se face reluarea plății pensiei

Reluarea plății pensiei se face, la cerere, începând cu luna următoare celei în care a fost înlăturată cauza care, potrivit legii, a dus la suspendarea plății pensiei, dacă cererea a fost depusă în termen de 30 de zile de la data la care cauza suspendării a fost înlăturată. De asemenea, plata se reia începând cu luna următoare celei în care a fost depusă cererea, dacă depunerea acesteia s-a făcut după expirarea termenului de 30 de zile, dar și de la data începerii anului școlar, în situația copilului urmaș care a împlinit vârsta de 16 ani și nu face dovada continuării studiilor.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here