GHIDUL CĂLĂTORULUI PRIN LEGISLAȚIE. Moștenirea (III)

0
491


În funcție de particularitățile fiecarui caz în parte, moștenirea se va împărți între soțul supraviețuitor și rudele celui decedat în ordinea stabilită de lege. Dacă există doar soț supraviețuitor, atunci acesta va prelua toată moștenirea. Dacă defunctul nu are soț supraviețuitor, ci doar rude în viață, atunci moștenirea se va împărți între rudele celui decedat în ordinea prestabilită de lege. Dacă cel decedat nu are nici soț supraviețuitor, nici rude și nici nu a lăsat testament vreunei persoane, atunci patrimoniul acestuia se transmite comunei, orașului sau, după caz, municipiului în a cărui rază teritorială se aflau bunurile la data deschiderii moștenirii.
Nu toate rudele celui decedat vor putea veni la succesiune, fiind reguli clare în această direcție. Legea stabilește mai multe clase de moștenitori, care vin la moștenire în următoarea ordine:
– clasa întâi: descendenții (copii, nepoți, strănepoți, etc);
– clasa a doua: ascendenții privilegiați (părinți) și colateralii privilegiați (frați, surori și descendenții acestora până la gradul patru inclusiv);
– clasa a treia: ascendenții ordinari (bunici, străbunici, etc);
– clasa a patra: colateralii ordinari (mătuși, unchi și alte rude colaterale ale defunctului până la gradul patru inclusiv cu excepția colateralilor privilegiați).
Dacă defunctul are și copiii și părinții și verii în viață care îndeplinesc condițiile de a moșteni, la moștenire vor veni doar copiii, ceilalți moștenitori fiind înlăturați, ei făcând parte dintr-o clasă mai îndepărtată. Dacă de exemplu defunctul nu are copii, dar părinții, frații și unchii trăiesc și îndeplinesc condițiile de a moșteni, atunci la moștenire vin doar părinții și frații, unchii fiind excluși.
O regulă pe care o impune legea în privința succesiunii este ca în cadrul fiecărei clase de moștenitori, rudele de gradul cel mai apropiat de cel decedat înlatură de la moștenire rudele de gradul cel mai îndepărtat, cu anumite excepții. Astfel, dacă defunctul are și copii și nepoți și strănepoți care trăiesc și îndeplinesc condițiile prevăzute de lege, atunci vor putea veni la succesiune doar copiii, fiind înlăturați nepoții, strănepoții, etc. O altă regulă pe care o prevede legea este aceea că dacă rudele care vin la moștenire au aceeași clasă (descendenții) și același grad (numai copiii) , moștenirea se împarte în mod egal, dacă legea nu prevede altfel. De exemplu, dacă defunctul are trei copii, atunci fiecare copil va lua câte o treime din moștenire.
Pentru informații suplimentare în legătură cu subiectul prezentat, puteți adresa întrebări fie la telefonul 0237.224.555, fie pe adresa de e-mail a redacției Monitorul de Vrancea: redactie@monitorulvn.ro.

AVOCAT MANUELA FLOREA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here