Semnarea contractului de finanţare pentru proiectul „Dezvoltarea societății S.C. WELDING METAL S.R.L.”

0
876


Anunț de presă

Data 12 Aprilie 2018

Semnarea contractului de finanțare pentru proiectul „Dezvoltarea societății S.C. WELDING METAL S.R.L.”

SC WELDING METAL SRL, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Dezvoltarea societății S.C. WELDING METAL S.R.L.”, cod SMIS 106904, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: „Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.1.: „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 1.117.141,05 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 716.796,13 lei.

Obiectivul general al proiectului este consolidarea poziției pe piață a firmei S.C. WELDING METAL S.R.L. prin diversificarea activității firmei, concomitent cu un proces de producție nou. Creșterea productivității societății se va asigura prin dezvoltarea pe verticală a activității, respectiv diversificarea activității firmei prin realizarea unei noi activități, respectiv producerea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice. Datorită noii investiții se vor realiza produse calitative, la un preț de vânzare accesibil tuturor clienților, în conformitate cu cele mai înalte standarde.

Proiectul de față reprezintă o investiție de resurse umane și financiare, pe o perioadă determinată, menită să răspundă unei nevoi reale și să conducă la realizarea obiectivului general propus.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Prin prezentul proiect de investiții, societatea are în vedere dezvoltarea unei noi activități în cadrul firmei S.C. WELDING METAL S.R.L., respectiv cea de producție de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice. De asemenea, societatea dorește să realizeze investiții necesare dezvoltării firmei, prin realizarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice și crearea unui flux de producție modern, utilizând și măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și de creștere a eficienței energetice. Această investiție va contribui la adaptarea activității societății la cerințele actuale, la alinierea produselor realizate la cerințele de calitate și performanță impuse de UE și de piața de desfacere. Absorbția de forță de muncă de pe plan local prin crearea a 5 noi locuri de muncă la nivelul firmei S.C. WELDING METAL S.R.L. din care cel puțin o persoană din categoriile defavorizate, la data finalizării implementării proiectului. Deși nu într-o cantitate însemnată ca număr, angajarea a 5 persoane la nivelul firmei poate fi considerată satisfăcătoare pentru zona, unde rata somajului este la un nivel destul de ridicat. Crearea de noi locuri de muncă va avea în vedere, în mod prioritar, angajarea de personal calificat. Se va asigura astfel cresterea potențialului resurselor umane ale întreprinderii în conjuncție cu asigurarea unor măsuri active de creștere a ocupării forței de muncă pe plan local. Menținerea numărului mediu de salariați înregistrat la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului, pentru o perioadă de 3 ani de la data finalizării acestuia.

2. Promovarea proiectului prin publicarea unui anunț inițial, privind semnarea contractului de finanțare și a unui anunț final, privind diseminarea rezultatelor proiectului și întocmirea de materiale publicitare.

Durata de implementare a proiectului este de 41 luni, respectiv între data 01.08.2016 și data 31.12.2019.

Informații suplimentare se pot obține la:

Nume persoană de contact: ANGELESCU Tiberiu – Alexandru

Funcție: Administrator

Telefon/Fax: 0371.010.295/0371.608.535,  e-mail: weldingmetal2016@gmail.com

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here