Semnarea contractului de finanţare pentru proiectul „Dezvoltarea S.C. A.G. GRUPINSTAL S.R.L. prin achiziția de utilaje performante în vederea producerii de mobilier”

0
944


Anunț de presă

Data 12 Aprilie 2018

Semnarea contractului de finanțare pentru proiectul „Dezvoltarea S.C. A.G. GRUPINSTAL S.R.L. prin achiziția de utilaje performante în vederea producerii de mobilier”

S.C. A.G. GRUPINSTAL S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Dezvoltarea S.C. A.G. GRUPINSTAL S.R.L. prin achiziția de utilaje performante în vederea producerii de mobilier”, cod SMIS 111785, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: „Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2: „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 3.734.911,29 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 2.271.869,04 lei.

Obiectivul general al proiectului îl constituie diversificarea unității prin produse care nu au fost fabricate anterior în cadrul acesteia, respectiv fabricarea de mobilier metalic pentru birouri și magazine, acest lucru fiind posibil prin achiziția de utilaje performante.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Prin prezentul proiect de investiții, societatea are în vedere diversificarea activității societății prin introducerea unui flux tehnologic nou, respectiv cel de „Fabricare de mobila pentru birouri și magazine”, cod CAEN 3101. De asemenea, societatea dorește să realizeze investiții necesare dezvoltării firmei, prin oferirea de produse calitative, utilizand și măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și de creștere a eficienței energetice. Această investițtie va contribui la adaptarea activității societății la cerințele actuale, la alinierea produselor realizate la cerințele de calitate și performanță impuse de UE și de piața de desfacere. Absorbția de forță de muncă de pe plan local prin angajarea unor noi persoane din care cel puțin o persoană din categoriile defavorizate, la data finalizării implementării proiectului. Crearea de noi locuri de munca va avea în vedere, în mod prioritar, angajarea de personal calificat. Se va asigura astfel creșterea potențialului resurselor umane ale întreprinderii în conjuncție cu asigurarea unor măsuri active de creștere a ocupării forței de muncă pe plan local.

2. Promovarea proiectului prin publicarea unui anunț inițial, privind semnarea contractului de finanțare și a unui anunț final, privind diseminarea rezultatelor proiectului și întocmirea de materiale publicitare.

3. Recertificarea Sistemului de Management al calității ISO 9001:2015, certificarea procesului de execuție a mobilierului metalic pentru birouri și magazine, participarea la târguri internaționale de specialitate și auditarea proiectului.

Durata de implementare a proiectului este de 34 luni, respectiv între data 02.03.2017 și data 31.12.2019.

Informații suplimentare se pot obține la:

Nume persoană de contact: GUZU Virgil

Funcție: Administrator

Telefon/Fax: 0237214209,  e-mail: office@aggrupinstal.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here