Semnarea contractului de finanţare pentru proiectul „Creșterea competitivității firmei SC GELADI SRL prin achiziția de noi utilaje performante”

0
947


Anunț de presă

Data 12 Aprilie 2018

Semnarea contractului de finanțare pentru proiectul „Creșterea competitivității firmei SC GELADI SRL prin achiziția de noi utilaje performante”

SC GELADI SRL, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Creșterea competitivității firmei SC GELADI SRL prin achiziția de noi utilaje performante”, cod SMIS 112544, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: „Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2: „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 5.234.933,33 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 2.801.771,07 lei.

Obiectivul general al proiectului îl constituie extinderea capacității unității existente, prin creșterea volumului de saltele produse, fără schimbarea fundamentală a procesului de producție, acest lucru fiind posibil prin achiziția de utilaje performante.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Prin prezentul proiect de investiții, societatea are în vedere extinderea capacității unității existente prin creșterea volumului de saltele produse, fără schimbarea fundamentală a procesului de producție, cod CAEN 3103- Fabricarea de saltele și somiere. De asemenea, investiția ce urmează a fi realizată include și măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și de creștere a eficienței energetice, ca urmare a faptului că acestea sunt ecoeficiente și respectă normele în vigoare în ceea ce privește protecția mediului. Această investiție va contribui la adaptarea activității societății la cerințele actuale, la alinierea la cerințele de calitate și performanță impuse de UE și de piața de profil. Proiectul va contribui la absorbția de forță de muncă de pe plan local prin angajarea unor noi persoane din care cel puțin o persoană din categoria defavorizată. Crearea de noi locuri de munca va avea în vedere, în mod prioritar, angajarea de personal calificat. Se va asigura astfel creșterea potențialului resurselor umane ale întreprinderii în conjuncție cu asigurarea unor măsuri active de creștere a ocupării forței de muncă pe plan local.

2. Promovarea proiectului prin publicarea unui anunț inițial, privind semnarea contractului de finanțare și a unui anunț final, privind diseminarea rezultatelor proiectului și întocmirea de materiale publicitare.

3. Certificarea Sistemului de Management al calității ISO 9001:2015 și al mediului ISO 14001:2015, certificarea procesului de fabricare al saltelelor și somierelor, respectiv formarea miezului saltelei, matlasarea, finisarea și ambalarea, auditarea proiectului și participarea la târguri internaționale.

Durata de implementare a proiectului este de 34 luni, respectiv între martie 2017 și 31.12.2019.

Informații suplimentare se pot obține la:

Nume persoană de contact: POPA Gelu

Funcție: Administrator

Telefon/Fax: 0723.521.642/0237.263.093,  e-mail: scgeladisrl@yahoo.com

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here