Ce vor primi copiii în școlile din Vrancea până în 2020 și după

0
1664


    Preșcolarii și elevii vrânceni vor primi lapte, produse lactate și produse de panificație prin Programul pentru școli până la finalul anului școlar 2019-2020, când va fi finalizat contractul cadru încheiat de Consiliul Județean Vrancea cu furnizorii de produse alimentare. Programul pentru școli al Uniunii Europene a rezultat din unificarea programului de încurajare a consumului de fructe și legume în școli cu programul de lapte în școli și are ca obiectiv creșterea consumului de produse locale în rândul copiilor. Acest program prevede distribuția de fructe și legume proaspete și lapte de consum și produse lactate fără adaos de lapte praf și punerea în aplicare de măsuri educative aferente. La nivelul județului Vrancea, preșcolarii și elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular primesc produse de panificație, lapte și produse lactate în limita unei valori zilnice. Aceste produse vor fi livrate până la finalul anului școlar 2019-2020, când expiră contractul cadru încheiat de Consiliul Județean cu furnizorii. Conform Hotărârii de Guvern 640 din 2017, contractele aflate în derulare la momentul apariției hotărârii vor continua până la finalul acelui contract, adică 2020 în cazul de la Vrancea. Abia din anul școlar 2020-2021 se va putea discuta la nivelul județului despre modificarea acestui program și includerea de fructe și legume pe lista produselor care pot fi distribuite preșcolarilor și elevilor vrânceni.
    Conform Programului pentru școli, dreptul de a primi produsele alimentare, pe perioada cursurilor, conform structurii anului școlar, îl au numai preșcolarii și elevii prezenți la cursuri. Prin preșcolar/elev prezent la cursuri se înțelege preșcolarul/elevul care a frecventat cel puțin o oră de curs în ziua distribuției. Beneficiarii acestui program sunt preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular.
    Produsele care se pot distribui în unitățile de învățământ din județul Vrancea, în conformitate cu prevederile contractelor atribuite de CJ Vrancea, sunt livrate de două societăți. Astfel, Vranlact livrează lapte tratat termic, UHT și pasteurizat, precum și produse din lapte fermentat care conțin cel puțin 90% din greutate lapte tratat termic: iaurt simplu, lapte bătut, sana sau chefir, în ambalaje de 200 ml/unitate în cazul laptelui și în ambalaje cu greutăți exprimate în grame pentru produsele din lapte fermentat. Laptele livrat trebuie să aibă minimum 3,2% proteine și minimum 1,8% grăsime. A doua societate care are încheiat un contract cu Consiliul Județean este Diplomatic Internațional, care trebuie să livreze cornuri sau batoane și produse derivate, respectiv covrigi simpli sau biscuiți uscați, în ambalaje de 80 g/unitate.
    Contractul are reguli clare pentru distribuția produselor. Distribuția produselor lactate trebuie să se realizeze zilnic, bisăptămânal sau săptămânal. Zonele cu distribuție zilnică cuprind localitățile aflate la o distanță de maximum 25 km de sediul distribuitorului. Zonele cu distribuție bisăptămânală cuprind localități aflate la o distanță situată în intervalul 25 – 50 km de sediul distribuitorului iar zonele cu distribuție săptămânală au localități aflate la o distanță mai mare de 50 km de sediul distribuitorului. Conform contractului, societatea Diplomatic International trebuie să se asigure că de la data livrării produsul va fi valabil cel puțin 48 de ore.

Directorii școlilor răspund de derularea Programului

    Programul pentru școli prevede că directorii unităților de învățământ răspund în mod direct de buna desfășurare a Programului și au mai multe obligații. La nivelul școlilor și grădinițelor trebuie să fie asigurate condițiile de primire și recepție a produselor în unitățile de învățământ, precum și distribuția produselor elevilor prezenți la cursuri. Directorii garantează veridicitatea datelor din documentele care atestă furnizarea fructelor, legumelor, laptelui și produselor lactate și realizarea măsurilor educative. „Plata produselor și a serviciilor contractate aferente Programului pentru școli al României se efectuează, la solicitarea furnizorilor, pe baza documentelor de recepție calitativă și cantitativă, confirmate de directorii unităților de învățământ. Directorii unităților de învățământ răspund de respectarea condițiilor de igienă privind primirea, depozitarea și distribuția produselor, după caz, precum și de întocmirea evidențelor prezenței preșcolarilor/elevilor la distribuția produselor și la desfășurarea măsurilor educative. Depozitarea produselor în unitățile de învățământ se face în spații special amenajate pentru depozitarea/păstrarea produselor în condiții de igienă, dotate, după caz, cu echipamente frigorifice, monitorizate din punctul de vedere al temperaturii. Directorii unităților de învățământ vor nominaliza una sau mai multe persoane aparținând personalului didactic sau personalului nedidactic, după caz, care îndeplinesc și respectă normele de igienă, conform legislației în vigoare. Persoanele nominalizate de directorul instituției de învățământ pentru a distribui produsele elevilor prezenți la cursuri vor confirma cantitatea și calitatea acestora pe documentele care însoțesc produsele, respectiv pe avizele de însoțire prin semnătură în momentul recepției”, se arată în prezentarea Programului.
    Produsele distribuite care nu corespund condițiilor de calitate pot fi respinse de reprezentantul instituției de învățământ iar furnizorul are obligația de a înlocui produsele refuzate pe parcursul aceleiași zile și se va întocmi proces verbal de returnare a produselor. De asemenea, în instituțiile de învățământ unde se distribuie produse alimentare, trebuie să existe un afiș care va fi amplasat permanent într-un loc în care este clar vizibil și lizibil, la intrarea principală a instituției de învățământ participante. Afișul trebuie să menționeze că unitatea de învățământ participă la „Programul pentru școli”  al Uniunii Europene, beneficiind de sprijin financiar din partea Uniunii Europene. Pe afiș trebuie să figureze drapelul Uniunii.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here