Poliţiștii ce desfășoară activităţi deosebite ar putea fi plătiţi pe orele suplimentare efectuate în timpul săptămânii (proiect de ordin)

0
431


Polițiștii care desfășoară activități deosebite, cu caracter operativ sau neprevăzut, ar putea fi plătiți pentru orele suplimentare efectuate în timpul săptămânii – prevede un proiect de ordin de ministru supus dezbaterii publice, informează miercuri un comunicat al MAI.
Conform comunicatului, această măsură a fost luată, cu caracter de excepție, numai pentru angajații Ministerului Afacerilor Interne, fiind stabilită prin Legea nr. 79/2018 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 91/2017 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, în condițiile în care pentru restul personalului bugetar orele suplimentare se compensează numai cu timp liber corespunzător.
Astfel, se vor putea plăti orele suplimentare efectuate în domeniul ordinii și siguranței publice, în respectarea regimului frontierei de stat a României, în situații de urgență, în personalizarea, emiterea și evidența generală a documentelor de identitate și a pașapoartelor simple, în emiterea și evidența permiselor de conducere și a certificatelor de înmatriculare ale autovehiculelor rutiere, atunci când: au un grad ridicat de risc asupra integrității fizice, sănătății sau vieții personalului implicat; au un grad ridicat de complexitate și dificultate; presupun intervenția specializată în funcție de nivelul de urgență și/ sau gravitate a situației/ evenimentului; în situații de catastrofe, calamități, tulburări de amploare ale ordinii și siguranței publice ori alte asemenea evenimente, la creșterea capacității operaționale a unității, precizează MAI.
Regula de bază rămâne compensarea cu ore libere plătite, iar atunci când acest lucru nu este posibil din cauza deficitului de personal, munca suplimentară va fi remunerată. „Munca suplimentară se dispune de șeful ierarhic, în scris, fără a se putea depăși 180 de ore anual. În cazuri cu totul deosebite, se poate aproba prestarea muncii suplimentare peste plafonul de 180 de ore anual, dar nu mai mult de 360 de ore anual, în baza unui raport nominal întocmit de șeful ierarhic. Åžefii unităților care au calitatea de ordonatori de credite analizează la începutul fiecărei luni situația orelor suplimentare în vederea încadrării în fondurile bugetare alocate pentru plata acestei munci, respectiv în limita de 3% din suma soldelor de funcție/ salariilor de funcție, soldelor de grad/ salariilor gradului profesional deținut, gradațiilor și a soldelor de comandă/ salariilor de comandă”, subliniază comunicatul MAI.
Textul proiectului de act normativ este afișat și poate fi consultat pe pagina de internet a MAI – www.mai.gov.ro, la secțiunea Transparență decizională, precum și la Centrul de Relații cu Publicul al Ministerului Afacerilor Interne. Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate pot fi transmise în termen de 10 de zile calendaristice, calculate de la data publicării anunțului, pe adresa de e-mail dgj_transparenta@mai.gov.ro.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here