Primăria Adjud solicită 8,1 milioane lei din fondul de rezervă al Guvernului

0
5031


    Primăria municipiului Adjud nu are bani pentru funcționare decât până în lunile iulie-august, motiv pentru care soloicită guvernului alocarea sumei de 8,1 milioane de lei din fondul de rezervă, a anunțat primarul Constantin Armencea. Acesta a precizat că starea financiară actuală l-a adus în situația de a trimite un memoriu la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vrancea, Instituția Prefectului și Consiliul Județean Vrancea în care arată necesitatea suplimentării bugetului local pentru anul 2018 al UAT Adjud. Valoarea bugetului  propriu al municipiului Adjud pentru anul 2018 este de 28 milioane de lei. Pentru partea de funcționare este alocată suma de 1, 2 milioane de  lei, iar pentru dezvoltare suma alocată este de 9,7 milioane de lei.
    Primarul Constantin Armencea arată în memoriu că în urma analizei financiare a bugetului local s-a constatat că sumele repartizate către Primărie prin Legea nr. 2/2018, a bugetului de stat pe anul 2018, pentru echilibrarea  bugetului, în completarea veniturilor proprii, sunt insuficiente. Municipiului Adjud i-a fost alocată, în acest scop, doar suma de 133 mii lei. Ori, Legea bugetului de stat prevede că din cota de 17,25% prevăzută la art. 6, alin. (1) lit. c), trebuie să se asigure un buget local minim de funcționare la nivelul sumei de 750 lei/locuitor, dar nu mai puțin de 5.000.000 lei pentru municipii. Conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică (INS), la 01 ianuarie 2017 municipiul Adjud avea un număr de 20.429 persoane, ceea ce înseamnă că  bugetul local minim de funcționare ar fi trebuit să se situeze la suma de 15.321 mii lei. Cu toate acestea, municipiului i-a fost repartizată doar suma de 133 mii lei, sumă total insuficientă pentru asigurarea cheltuielilor la partea de funcționare. „După cum se poate observa, la repartizarea sumelor pentru echilibrare nu este asigurat nici nivelul de 5.000.000 lei prevăzut de lege, fără a se lua în considerare veniturile proprii, deci nu se poate vorbi de un buget de funcționare asigurat la minimul de 750 lei / locuitor, respectiv 15.321 mii lei. Mai mult decât atât, din simulările și analizele făcute pe bugetul local, s-a constatat că necesarul real pentru asigurarea în condiții minime a cheltuielilor necesare la partea de funcționare, are în fundamentare un minim estimat de 1.300 lei/locuitor, ceea ce ar duce la o sumă totală de 26.558 mii lei, diferența de 8.031 mii lei urmând a se adăuga la bugetul existent de 18.257 mii lei. Primăria Municipiului vă solicită,  în aceste condiții,  să susțineți demersurile noastre pentru alocarea sumei de 8.031 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prin bugetul  Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, pentru completarea veniturilor la partea de funcționare a bugetului local”, se arată în memoriu.

Bugetul actual, insuficient pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare și dezvoltare

    Constantin Armencea își motivează cererea prin faptul că Municipiul Adjud se confruntă cu probleme în ceea ce privește asigurarea resurselor necesare deoarece: sumele de echilibrare repartizate bugetului local au fost insuficiente pentru acoperirea tuturor cheltuielilor de funcționare și dezvoltare, încă de la aprobarea bugetului pe anul 2018; Municipiul Adjud nu dispune de resurse din venituri proprii (venituri din impozite și taxe locale, cât și sume din cota de 43% din impozitul pe venit) pentru a fi suplimentate cheltuielile; diminuarea de la 16% a cotei de impozit pe venit la 10%; veniturile proprii ale bugetului local al municipiului Adjud sunt printre cele mai scăzute din țară și conduc la posibilități foarte reduse de susținere a cheltuielilor de funcționare. „Se solicită alocarea sumei de 8.031 mii lei Municipiului Adjud,  pentru asigurarea, în condițiile legii, a plății cheltuielilor de personal, de asistență socială și de învățământ, pentru bunuri și servicii și pentru cheltuieli de capital, întrucât fondurile la nivelul bugetului local sunt insuficiente și nu acoperă cheltuielile necesare pentru buna desfășurare a activității.  Este evident că fără aceste sume, Municipiul Adjud  se va afla în situația de a nu putea asigura condițiile de normalitate a unităților de învățământ, a unor unități sanitare, a bibliotecii și casei de cultură și altor instituții publice. Solicităm completarea veniturilor proprii cu aceste sume având în vedere situația financiară precară și imposibilitatea de a acoperi cheltuielile de funcționare până la sfârșitul anului 2018, pentru a evita blocarea activității de administrație publică”, se mai arată în memoriul semnat de primarul Constantin Armencea.

„Bugetul propriu al municipiului nu corespunde necesităților nici pentru funcționare și nici pentru investiții”

    Edilul șef din Municipiul Adjud a mai arătat că pentru sumele alocate secțiunii de dezvoltare sunt încheiate contracte de finanțare cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene prin Programul Național de Dezvoltare Locală PNDL II, 2017 – 20120, iar acestea nu pot fi diminuate prin transfer la secțiunea de funcționare, deoarece Primăria Adjud are în derulare proiecte de investiții în care este necesară efectuarea de plăți: „Modernizare infrastructură stradală Cartier Adjud Nord, Municipiul Adjud-etapa I”; „Lucrări de instalații în vederea obținerii avizului de securitate la incendiu” pentru un număr de șapte unități școlare din municipiu”. Constantin Armencea a mai arătat că pentru  partea de funcționare, la capitolul bunuri și servicii, Primăria Adjud dispune de doar 40% din suma necesară. „Pentru anul 2018 s-au mai depus un număr de 5 proiecte de dezvoltare prin Programul Național de Dezvoltare Locală -PNDL, pentru care se așteaptă finanțarea, cum ar fi cele de modernizare structuri stradale, alimentare cu apă și sistem de canalizare în satele componente, modernizare sediu primărie și modernizare și reabilitare scoli și grădinițe din satele componente. Pentru  partea de funcționare, la capitolul bunuri și servicii, instituția dispune de doar 40% din suma necesară, respectiv 80 % pentru cheltuieli de personal. Veniturile proprii ale bugetului local s-au diminuat și ca urmare a  scăderii volumului încasărilor  unor taxe și impozite, dar și  diminuarea cotei de impozit pe venit de la 16 la 10 la sută, situație în care Primăria Adjud a pierdut peste 1,8 milioane de lei. Bugetul propriu al municipiului  nu corespunde necesităților nici pentru funcționare și nici pentru investiții”, se mai arată în memoriul semnat de primarul municipiului Adjud, Constantin Armencea.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here