Taxele percepute de Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor rămân neschimbate

0
542


Taxele speciale pentru activitățile prestate de Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vrancea (SPCJEP) vor rămâne și în 2018 la nivelul anului trecut. Proiectul de hotărâre privind aprobarea acestor taxe va fi dezbătut și supus aprobării în ședința ordinară a Consiliului Județean de joi.
În conformitate cu prevederile Ordonanței de Guvern nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, care funcționează ca instituții publice cu personalitate juridică, se asigură din venituri proprii și subvenții de la bugetele locale. Veniturile proprii ale serviciilor publice comunitare provin din sumele încasate din activitățile de eliberare a documentelor, prin valorificarea formularelor utilizate în procesul de eliberare a acestora și prin furnizarea, în condițiile legii, a datelor referitoare la persoană, precum și din donații și sponsorizări. Cuantumul taxelor speciale se stabilește anual, iar veniturile obținute din acestea se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înființarea serviciilor publice de interes local, precum și pentru finanțarea cheltuielilor curente de întreținere și funcționare a acestor servicii.
În cazul SPCJEP Vrancea, taxele speciale sunt fundamentate de necesitatea acoperirii cheltuielilor generate de: menținerea la parametri optimi a sistemului informatic, service-ul tehnicii de calcul, utilizarea rețelei telefonice, costurile cu materialele consumabile, implementarea unui management electronic al actelor de stare civilă, cheltuieli de personal.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here