Competențele lingvistice, din cadrul examenului de Bac, mai pot fi testate și astăzi

0
382


Candidații la examenul național de bacalaureat mai pot susține și astăzi proba competențelor la limba și literatura română. Potrivit informațiilor furnizate de inspectorul școlar Ion Ionașcu, elevii sunt sfătuiți să respecte calendarul probelor din această lună, pentru că nu mai pot fi susținute decât în următoarea sesiune, adică în august. „Candidații au obligația să respecte calendarul probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale și listele afișate la vizierul școlii”, ne-a spus inspectorul Ion Ionașcu.
Aspiranții la diploma de bacalaureat trebuie să știe că nu o pot obține dacă nu susțin și promovează toate probele examenului, cu media cinci la fiecare disciplină și cu 6 media finală. De asemenea, trebuie știut faptul că participarea la o anumită probă nu este condiționată de participarea la probele anterioare. Astfel, un candidat care nu susține în această sesiune examen la cele trei competențe, poate da probele scrise, programate în iunie-iulie, dar chiar dacă promovează, el nu va obține diploma de bacalaureat decât după ce va susține toate probele.
Un alt aspect care trebuie reținut este faptul că certificatele de competențe nu sunt condiționate de promovarea examenului de bacalaureat. Concret, dacă un candidat nu obține 6 la probele scrise, rămâne doar cu certificatul de competențe.
Emoțiile examenului vor continua în zilele de 16, 19 și 20 februarie, când este programată evaluarea competențelor digitale (proba D), iar în perioada 21-22 februarie se va desfășura evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională (proba C). La aceste probe, candidații nu primesc note ci calificative, precum experimentat, avansat și mediu. Candidatul care refuză să răspundă sau să rezolve subiectele propuse la una din probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale se consideră că nu a susținut proba.
Evaluările elevilor se desfășoară la nivelul unității de învățământ, în fața unei comisii prezidate de directorul unității respective și numite prin decizie a inspectorului școlar general, în condițiile stabilite de metodologia de desfășurare a examenului național de bacalaureat.
Probele scrise ale examenului de bacalaureat vor avea loc în luna iunie.

Examenul de bacalaureat, simulat luna viitoare

Până la susținerea probelor practice, liceenii vor trece prin proba de simularea a examenului maturității, care va avea loc în perioada 19-22 martie, după un calendar comun pentru clasele a XI-a și a XII-a: 19 martie – limba și literatura română/E), 20 martie -limba și literatura maternă/E) și 21 martie – proba obligatorie a profilului/E). Proba la alegere a profilului și specializării/ E), se va derula joi, 22 martie, și va fi susținută doar de elevii clasei a XII-a. Rezultatele obținute vor fi comunicate elevilor pe 30 martie.
Obiectivele simulării sunt familiarizarea elevilor cu rigorile examenelor pe care le vor susține la finalul celor două cicluri de învățământ, stabilirea nivelului real de pregătire atins în această etapă, precum și optimizarea pregătirii în vederea obținerii unor rezultate satisfăcătoare la examenele ce vor urma.
Sesiunea specială a examenului național de Bacalaureat pentru absolvenții de liceu, participanți la loturile naționale lărgite care se pregătesc pentru olimpiadele și concursurile internaționale pe discipline/ sportive, va fi organizată de Inspectoratul Școlar Județean Prahova și se va derula în intervalul 10-25 mai 2018. Înscrierea candidaților va avea loc în zilele de 10 și 11 mai, iar probele de evaluare a competențelor se vor desfășura astfel: 14-15 mai (evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română/ limba maternă), 16 mai (evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională), respectiv 17-18 mai (evaluarea competențelor digitale). Probele scrise se vor desfășura după următorul calendar: 21 mai (Limba și literatura română), 22 mai (proba obligatorie a profilului), 23 mai (proba la alegere a profilului și specializării) și 24 mai (limba și literatura maternă).
Afișarea primelor rezultate, la sediul unității de învățământ care va găzdui această sesiune specială, este prevăzută pentru data de 24 mai (până la ora 18:00), depunerea contestațiilor fiind programată în cursul aceleiași zile (18:00 – 20:00). În data de 25 mai vor fi soluționate contestațiile și afișate rezultatele finale.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here