Spitalul de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni angajează director financiar – contabil

0
828


    Spitalul de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni organizează concurs /examen pentru ocuparea funcției vacante de director financiar – contabil. Din 2014, funcția a fost ocupată de economistul Mihai Bojoaică, actualmente manager al unității.
    La concurs/examen se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și specifice. Potrivit criteriilor generale, candidații trebuie să aibă domiciliul stabil în România; să nu fi fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului, contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea; să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; să nu aibă vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.
     Potrivit criteriilor specifice, candidații trebuie să fie absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic; să aibă cel puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor; să dețină certificatul de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi, precum și de cunoaștere a reglementărilor europene în domeniu.
    Concursul se va organiza conform calendarului următor: Concursul/examenul pentru ocuparea funcției de director financiar contabil se va organiza în data de: 26.02.2018, ora 10.00 – proba scrisă, respectiv data de 01.03.2018, ora 10.00 – susținere orală a proiectului de specialitate, 05.03.2018, ora 12.30 – interviul de selecție, la sediul unității. Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 16.02.2018. Bibliografia pentru concurs/examen și temele – cadru pentru proiectul de specialitate se afișează la sediul Spitalului de Psihiatrie Cronici și se publică pe site-ul spitalului.
    Relații suplimentare se pot obține la telefonul 0237.255.087, interior 31 – Biroul Resurse Umane. Detalii privind condițiile specifice și bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni, județul Vrancea, e-mail: spital@spitaldumbraveni.ro,  telefon 0237/255.087, fax 0237/254.877.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here