Ce documente trebuie depuse la AJOFM odată cu cererea pentru acordarea indemnizației de șomaj

0
600


    Persoanele care intră în șomaj și doresc să beneficieze de indemnizație de șomaj, trebuie să depună la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Vrancea o cerere, însoțită de următoarele documente: actul de identitate în original; actele de studii, în original și copie; adeverință medicală din care să rezulte că persoana este clinic sănătoasă sau aptă de muncă, ori că are eventuale restricții medicale; acte eliberate de organele financiare teritoriale, din care să rezulte că persoana nu realizează venituri sau că realizează, din activități autorizate, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referință în vigoare, indicator care este acum 500 lei.
    Potrivit informațiilor date publicității de AJOFM, persoanele provenite din muncă ce intră în rândul șomerilor mai trebuie să depună, pe lângă actele menționate mai sus, și carnetul de muncă, în original și copie, și o adeverință eliberată de angajator din care să rezulte baza lunară de calcul al contribuției individuale la bugetul asigurărilor de șomaj, pentru fiecare lună din ultimele 12 luni sau, în cazul în care nu există carnet de muncă întocmit, adeverința și alte acte care atestă existența unor raporturi de muncă sau de serviciu până la data de 31 decembrie 2010 și, după caz, vechimea în muncă realizată anterior datei de 1 martie 2002. 
De asemenea, persoanele ce provin din muncă mai trebuie să depună, după caz: copie de pe hotărârea judecătorească definitivă prin care instanța competentă a dispus reintegrarea în muncă, atunci când reintegrarea nu mai este posibilă la unitatea la care persoana a fost încadrată în muncă anterior, din cauza încetării definitive a activității, sau la unitatea care a preluat patrimoniul acesteia; adeverință de la unitatea care a preluat patrimoniul unității în care persoana a fost încadrată anterior, din care să rezulte că reîncadrarea în muncă nu mai este posibilă din cauza desființării postului.
    În cazul pensionarilor de invaliditate care își redobândesc capacitatea de muncă, acestea trebuie să depună, pe lângă cererea de indemnizație de șomaj și actele valabile pentru toate categoriile, amintite mai sus, și: carnetul de muncă, în original și copie, și o adeverință eliberată de angajator din care să rezulte baza lunară de calcul al contribuției individuale la bugetul asigurărilor de șomaj, pentru fiecare lună din ultimele 12 luni sau, în cazul în care nu există carnet de muncă întocmit, adeverința și alte acte care atestă existența unor raporturi de muncă sau de serviciu până la data de 31 decembrie 2010 și, după caz, vechimea în muncă realizată anterior datei de 1 martie 2002; decizia de revizuire medicală, în original și copie, emisă de medicul expert al asigurărilor sociale, din care să rezulte redobândirea capacității de muncă; adeverință de la ultima unitate sau unitatea care a preluat patrimoniul acesteia, după caz, din care să rezulte că reîncadrarea nu mai este posibilă din lipsa unui post vacant de natura celui ocupat anterior.

Acte necesare absolvenților și altor categorii de persoane

    În cazul în care solicitanții de indemnizație de șomaj sunt persoane ale căror raporturi de muncă sau de serviciu au încetat în perioada de suspendare a acestora, trebuie să depună la AJOFM Vrancea, și următoarele documente: carnetul de muncă, în original și copie, și o adeverință eliberată de angajator din care să rezulte baza lunară de calcul al contribuției individuale la bugetul asigurărilor de șomaj, pentru fiecare lună din ultimele 12 luni sau, în cazul în care nu există carnet de muncă întocmit, adeverința și alte acte care atestă existența unor raporturi de muncă sau de serviciu până la data de 31 decembrie 2010 și, după caz, vechimea în muncă realizată anterior datei de 1 martie 2002; act din care să rezulte data încetării motivului pentru care au fost suspendate raporturile de muncă sau de serviciu.
    Documentele necesare absolvenților instituțiilor de învățământ, în vârstă de minim 16 ani, care într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire nu au reușit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale, sunt următoarele: actul de absolvire a formei respective de învățământ, în original și copie; adeverință eliberată de furnizorul de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă, prin care se certifică data înregistrării persoanei în evidențele proprii, în cazul în care persoana s-a înregistrat în vederea medierii pentru încadrarea în muncă la un furnizor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă, acreditat sau notificat conform legii.
    Absolvenții școlilor speciale pentru persoanele cu handicap, în vârstă de minim 16 ani, care nu au reușit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale, mai trebuie să depună, în vederea obținerii indemnizației de șomaj, și actul de absolvire a școlii speciale pentru persoanele cu handicap, în original și copie.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here