Preșcolarii și elevii din ciclul primar trebuie duși de părinți la școală; minim o dată pe lună, părintele trebuie să ia legătura cu dirigintele sau învățătorul

0
9029


Potrivit noilor prevederi din regulamentul de organizare a școlilor, ROFUIP, părinții care nu își trimit copiii la școală vor fi sancționați cu amenzi până la 1000 de lei. Ne referim aici la perioada de școlarizare obligatorie, care în România este de zece clase. Această prevedere era cuprinsă și în vechiul ROFUIP, cu mențiunea că exista doar posibilitatea sancționării, ceea ce nu prea  s-a întâmplat. „Părintele, tutorele sau susținătorul legal care nu asigură școlarizarea elevului, în perioada învățământului obligatoriu, este sancționat, conform legislației în vigoare, cu amendă cuprinsă între 100 lei și 1.000 lei ori este obligat să presteze muncă în folosul comunității”, se arată la art.173. alin 2 din noul ROFUIP.
Potrivit regulamentului, respectarea prevederilor ROFUIP, precum și a regulamentului de organizare și funcționare a fiecărei unități de învățământ, este obligatorie pentru părinții, tutorii sau susținătorii legali ai copiilor/ elevilor. În  același articol este precizat clar și faptul că părintele, tutorele sau susținătorul legal are obligația de a asigura frecvența școlară a elevului în învățământul obligatoriu și de a lua măsuri pentru școlarizarea acestuia, până la finalizarea studiilor obligatorii. De asemenea, „părintele, tutorele sau reprezentantul legal are obligația ca minim o dată pe lună să ia legătura cu profesorul pentru învățământul preșcolar, învățătorul, institutorul, dirigintele pentru a cunoaște evoluția copilului/ elevului prin mijloacele stabilite de comun acord”, se mai precizează în ROFUIP. Prezența părintelui va fi consemnată în caietul cadrului didactic. Părintele are obligația să îl însoțească pe elevul din ciclul preșcolar sau primar până la intrarea în unitatea de învățământ și la finalul orelor să îl preia, sau dacă nu poate, trebuie să desemneze o altă persoană.
Inspectorul școlar general adjunct, profesorul Aurel Șelaru, este de acord cu noile prevederi ale ROFUIP. Acesta consideră că și părinții trebuie responsabilizați, pentru că aceștia trebuie să fie parteneri pentru școală, în îndeplinirea cu succes a actului educațional. Părinții trebuie să încurajeze copiii să meargă la școală, în opinia acestuia. „Trebuie să existe o implicare și din partea părinților în actul educațional. Părinții trebuie să fie partenerii școlii în procesul educațional”, ne-a declarat adjunctul IȘJ Vrancea.  
Trebuie spus că autoritățile statului „luptă” pe toate căile să reducă rata abandonul școlar, atât prin legi mai aspre, cât și prin numeroase facilități, ajutoare și burse pentru elevii care aleg să rămână cât mai mult pe băncile școlii.  Din capitolul legi mai aspre face parte o Ordonanță de Urgență, emisă de Guvernul României la finalului anului trecut, care prevede diminuarea ajutorului social în cazul în care copiii lipsesc nemotivat de la școală. Concret, dacă un copil are zece absențe nemotivate la școală, familia sa pierde 20% din ajutorul social, iar la 20 de absențe se taie 50% din ajutorul acordat de stat familiei sale. Rămâne de văzut dacă cel puțin aceste două măsuri vor diminua absenteismul școlar.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here