APEL DE SELECȚIE Sesiune 2/ 2017 VERSIUNE SIMPLIFICATĂ PENTRU MĂSURILE :

0
720Data lansării apelului de selectie : 01.12.2017


 

APEL DE SELECÈšIE 

Sesiune 2/ 2017

VERSIUNE SIMPLIFICATÄ‚ PENTRU MÄ‚SURILE :

 

 

M1/1A  Sprijinirea înființării de forme asociative de cooperare”

M2/2A Investiții în înființarea, dezvoltarea, modernizarea și diversificarea activității fermelor mici și medii”

M3/3A Crearea de noi unități de colectare și procesare a produselor agricole locale și promovarea lanțurilor alimentare integrate, respectiv integrarea sistemelor de colectare, procesare și comercializare”

M5/6AÎnființarea sau dezvoltarea activităților neagricole în spațiul rural”

M6/6B Achiziționarea de DOTÄ‚RI și SERVICII pentru sprijinirea conservării patrimoniului material și imaterial local”

M7/6B INVESTIÈšII locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente” 

 

Măsuri lansate : Asociația Grupul De Acțiune Locală Valea Trotușului Bacău anunță PRELUNGIREA APELURILOR DE SELECÈšIE: 

Ø  Apel de selecție nr. 1/2017 –  pe Măsura M1/1A  Sprijinirea înființării de forme asociative de cooperare”, până la data de 01.02.2018.

Ø  Apel de selecție nr. 1/2017 pe Măsura M2/2A Investiții în înființarea, dezvoltarea, modernizarea și diversificarea activității fermelor mici și medii”, până la data de 01.02.2018.

Ø  Apel de selecție nr. 1/2017 pe Măsura M3/3A Crearea de noi unități de colectare și procesare a produselor agricole locale și promovarea lanțurilor alimentare integrate, respectiv integrarea sistemelor de colectare, procesare și comercializare” până la data de 12.02.2018.

Ø  Apel de selecție nr. 1/2017 pe Măsura M5/6AÎnființarea sau dezvoltarea activităților neagricole în spațiul rural”, până la data de 01.02.2018.

Ø  Apel de selecție nr. 1/2017 pe Măsura M6/6B Achiziționarea de DOTÄ‚RI și SERVICII pentru sprijinirea conservării patrimoniului material și imaterial local”, până la data de 01.02.2018.

Ø  Apel de selecție nr. 1/2017 pe Măsura M7/6B INVESTIÈšII locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente”, până la data de 01.02.2018.

 

Beneficiari eligibili :

Ø  Pentru Măsura M1/1A  Sprijinirea înființării de forme asociative de cooperare” :

§  ONG, Asociații, Forme asociative- Cooperative agricole, Societăți Cooperative, Grupuri de producători,Fundații, Parteneriate public –  privat, Persoane fizice și/sau juridice – în baza unui acord de parteneriat

Ø  Pentru  Măsura M2/2A Investiții în înființarea, dezvoltarea, modernizarea și diversificarea activității fermelor mici și medii”:

§  PFA, II, IF, SC, Cooperativă agricolă,Grupuri de producători

Ø  Pentru Măsura M3/3A Crearea de noi unități de colectare și procesare a produselor agricole locale și promovarea lanțurilor alimentare integrate, respectiv integrarea sistemelor de colectare, procesare și comercializare” :

§  PFA, II, IF, SC, Cooperativă agricolă,Grupuri de producători, Forme asociative

Ø  PentruMăsura M5/6AÎnființarea sau dezvoltarea activităților neagricole în spațiul rural”:

§  Micro‐întreprinderi și întreprinderi neagricole mici existente și nou‐înființate (start‐ups)

§  Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun activități nonagricole, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia (start-ups);

Ø  Pentru Măsura M6/6B Achiziționarea de DOTÄ‚RI și SERVICII pentru sprijinirea conservării patrimoniului material și imaterial local” :

§  Asociații și fundații;

§  Administrații publice locale și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare

§  Cooperative, grupuri de producători / forme asociative de producători;

§ Microîntreprinderi. 

Ø  PentruMăsura M7/6B INVESTIÈšII locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente” :

§  Administrații publice locale și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare

§  Instituții publice locale

§  Asociații și fundații

§  Parteneriate public-private.

 

Fondurile disponibile pentru măsurile lansate și suma maximă nerambursabilă care poate fi acordata pentru un proiect :

 

Data limită de primire a proiectelor/locul unde se pot depune proiectele :

Proiectele se vor depune până  la data limită 01.02.2018, respectiv 12.02.2018 aferent măsurii 3 /3A, la sediul Asociației GAL Valea Trotușului Bacău, situat în sat Cașin, comuna Cașin, nr. 14, zona Andreșești (în incinta DMC), județul Bacău, zilnic, de luni până vineri în intervalul orar 8.00 – 16.00.

 

INFORMAÈšII  DETALIATE  PRIVIND  ACCESAREA ȘI DERULAREA MÄ‚SURILOR  sunt cuprinse în  GHIDUL SOLICITANTULUI  PENTRU măsura M1/1A  Sprijinirea înființării de forme asociative de cooperare”, măsura M2/2A Investiții în înființarea, dezvoltarea, modernizarea și diversificarea activității fermelor mici și medii”, măsura  M3/3A Crearea de noi unități de colectare și procesare a produselor agricole locale și promovarea lanțurilor alimentare integrate, respectiv integrarea sistemelor de colectare, procesare și comercializare”, măsura M5/6AÎnființarea sau dezvoltarea activităților neagricole în spațiul rural”, măsura

M6/6B Achiziționarea de DOTÄ‚RI și SERVICII pentru sprijinirea conservării patrimoniului material și imaterial local” și măsura M7/6B INVESTIÈšII locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente”, aceste documente fiind disponibile pe pagina web a GAL

 www.gal-valea-trotusului.ro.

 

Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare sunt următoarele : telefon: fix :0334/428334, mobil: 0775568860 e-mail: galvaleatrotusuluibacau@yahoo.ro, pagina web : www.gal-valea-trotusului.ro.

            De asemenea, informații detaliate aferente măsurilor lansate sunt disponibile la sediul ASOCIAÈšIEI GAL VALEA TROTUȘULUI  BACÄ‚U  pe suport tipărit.

 

Prezentul Apel de selecție a fost aprobat de către Consiliul Director al Asociației GAL VALEA TROTUȘULUI BACÄ‚U , conform Deciziei Consiliului Director nr 08 din 09.11.2017  

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here