SCHIMBARE TOTALĂ de luni în școli: părinții nu mai au dreptul de a colecta bani, elevii nu mai sunt scutiți de la sport, FĂRĂ telefoane mobile, elevi de serviciu și pedepse

0
15914


Regulamentul cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar a fost modificat prin ordin de ministru, noile prevederi urmând a intra în vigoare chiar de luni. Printre altele, este interzis ca elevii să mai facă de serviciu pe școală sau să aibă telefoane mobile la cursuri. De asemenea, cei care nu poate uniforma școală nu vor mai putea fi pedepsiți, iar părinții nu mai au voie să strângă bani pentru niciun eveniment.

Un nou ordin de ministru aduce schimbări în sistemul de educație. Ordinul va intra în vigoare luni, 15 ianuarie 2018 în prima zi de școală după vacanța de iarnă.
Astfel, de luni, elevii nu vor mai fi obligați să facă de serviciu pe școală sau să poarte uniforma unității de învățământ, însă au obligația ca la începutul orei să își depoziteze telefoanele mobile în locul special amenajat în clasă, după cum prevede noul Regulament de organizare a școlilor, care a fost modificat de ministrul Educației, Liviu Pop. Din același regulament aflăm că notele nu pot fi folosite ca mijloc de coerciție, iar elevii care sunt scutiți de orele de educație fizică și sport vor avea activități de arbitraj sau cronometrare, măsurare, înregistrare a unor elemente tehnice, ținerea scorului, precum și alte activități care să nu vină în contradicție cu recomandările medicale, pentru care s-a eliberat scutirea medicală.
Fraudarea evaluărilor rămâne în continuare sancționată cu nota 1 sau cu insuficient. „Pentru frauda constatată la evaluările scrise, inclusiv la probele scrise din cadrul examenelor organizate la nivelul unității de învățământ, conform prezentului regulament, se acordă nota 1 sau, după caz, calificativul insuficient. Este interzisă și constituie abatere disciplinară implicarea copiilor/ elevilor sau a personalului din unitatea de învățământ în strângerea și/ sau gestionarea fondurilor. (…) Consiliul reprezentativ al părinților este o structură, fără personalitate juridică, a cărei activitate este reglementată printr-un regulament adoptat prin hotărârea adunării generale a președinților comitetelor de părinți pe grupă/ clasă din unitatea de învățământ, care nu are patrimoniu, nu are buget de venituri și cheltuieli, nu are dreptul de a colecta cotizații, donații și a primi finanțări de orice fel de la persoane fizice sau juridice”, se precizează în noul ROFUIP.
Noile reguli nu sunt niște necunoscute nici pentru elevi, nici pentru profesori, dat fiind faptul că încă din vara anului trecut ministrul Liviu Pop a anunțat că vor fi făcute astfel de modificări. Odată cu modificările din cadrul Regulamentului cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP), unitățile de învățământ vor fi nevoite să își modifice regulamentele de ordine interioară (ROI), care sunt constituite având la bază prevederile regulamentului cadru.

Ce spun profesorii despre noile schimbări

Chiar dacă în mare parte noile reguli sunt salutare, faptul că nu a existat o consultare publică prealabilă și că noul regulament intră în aplicare peste doar câteva zile, fiind aprobat prin ordin de ministru, face ca părerile să fie împărțite. „Aceste schimbări ar fi trebuit făcute în vacanța de vară și nu de iarnă, că acum toate școlile trebuie să modifice regulamentele de ordine interioară. Vis-a vis de uniformă, la noi nu este cazul. Telefoanele strânse în timpul orelor mi se pare o exagerare! Vor fi profesori care își vor face un titlu de glorie prin a verifica dacă au fost strânse telefoanele. Mă gândesc că nu vor fi strânse până nu intră profesorul în clasă. Eu sunt unul dintre profesorii care nu merge cu telefonul la ore și atunci sunt împotriva folosirii telefonului pe parcursul orelor. Prefer să fie închis decât dat pe silent. Nu știu cum vor percepe elevii. Ei au un statut al elevului, care cu noile reguli, probabil, că va trebui schimbat și acela. Repet, nu cred că trebuiau schimbate regulile în timpul jocului, dar unde este lege… Aveam elevi de serviciu. În timpul pauzelor există o comunicare între elevi și profesori, avem și profesori de serviciu. Ideea de a nu scoate elevii de la oră este una salutară. Fiecare măsură are și părțile ei bune”, este de părere profesorul Cornel Noană, directorul Colegiului Național Unirea din Focșani.
Și profesoara Mihaela Partenie, directorul Școlii Vîrteșcoiu, vede cu ochi buni interzicerea folosirii telefoanelor pe parcursul orelor. Aceasta a și anticipat, am putea spune, cel puțin o prevedere din noul regulament, deoarece, la Vîrteșcoiu elevii nu veneau nici până acum cu telefoanele la școală. „Noi avem un regulament de ordine interioară, prin care elevii nu au voie cu telefoanele la școală. Nu au ce face cu ele. Ei sunt luați de la poartă și aduși la școală și duși înapoi la finalul orelor. Cât despre elevul de serviciu, o să avem niște discuții în consiliul profesoral, pentru a vedea cine va prelua atribuțiile acestuia”, ne-a declarat Mihaela Partenie.
Modificarea care afectează cel mai mult unitățile de învățământ pare să fie cea legată de interzicerea elevului de serviciu, care asigura comunicarea între elevi și profesori, dar și cu cei care intrau în școală. „Elevul de serviciu avea și el o serie de activități, menite să îl responsabilizeze la nivelul școlii. Era tot timpul în legătură cu profesorul de serviciu, se asigura că se sună”, spune profesorul Remus Paraschiv, directorul Colegiului Valeriu D. Cotea din Focșani.

Sesizări de la părinți deoarece elevul de serviciu nu participa la ore

Noile prevederi sunt văzute cu ochi buni și la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Vrancea (IȘJ). „Modificările aduse ROFUIP-ului vin ca urmare a ultimelor noutăți legislative și corelarea lor cu regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ. Eliminarea elevului de serviciu a fost făcută ca urmare a sesizărilor și reclamațiilor făcute de asociațiile de părinți, pentru că aceștia nu participau la ore. În cazul telefoanelor, este iarăși o discuție, fiindcă au fost suficiente situații în care chiar elevii s-au filmat și apoi au postat pe internet imaginie cu ei în diverse ipostaze. Scopul modificării ROFUIP constă în armonizarea acestuia cu ultimele modificări și noutăți legislative apărute în cursul anului 2017”, ne-a declarat profesorul Aurel Șelaru, inspector școlar general adjunct.
O prevedere care nu era în regulamentul precedent se referă la situațiile neprevăzute, precum epidemii, intemperii, calamități naturale sau alte situații excepționale. În aceste cazuri, regulamentul nou prevede că pot fi suspendate cursurile școlare pe o perioadă determinată.
Mai trebuie precizat faptul că noile prevederi din regulamentului intern sunt în concordanță cu prevederile din statul elevului, aprobat tot prin ordin de ministru. Alte modificări, prezente în noul regulament, fac referire la modul în care trebuie constituite consiliile de administrație de la nivelul școlilor, cum poate fi eliberat din funcție un director de școală sau cum vor fi organizate clasele de învățământ dual. Trebuie spus faptul că ultima modificare a ROFUIP a avut loc în 2016.

Părerea reprezentanților elevilor

Consiliul Județean al Elevilor Vrancea, structură reprezentativă a elevilor vrânceni, reacționează la noile modificări aduse de MEN la Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar (ROFUIP).
„Considerăm că modificările celor 63 de prevederi aduc cu sine atât puncte pozitive, pentru care structura Consiliul Național al Elevilor a militat de-a lungul anilor, cât și negative sau nejustificate, puncte importante, pe care le vom atinge în această poziție. Dintre cele mai stringente, este imperios să amintim punctul 60 (2) obligativitatea elevilor de a depune într-un spațiu special amenajat telefoanele mobile în timpul orei de curs, modificare fără fundament, în prezent existând această menționată în Statului Elevului, cu precizarea că, în cazul modificării aduse de MEN, limitează exercitarea dreptului la proprietate, garantat în Constituția României, art. 44, ce nu poate fi restrâns decât de către Parlament. Atragem atenția încălcării Legii 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, conform căreia modificările trebuiau anunțate pe site-ul propriu cu cel puțin 30 de zile înainte de supunerea spre avizare, pentru consultarea publică a oricărei persoane/ organizații deschise spre a oferi sugestii. Opinăm că în actele normative cu un impact major asupra întregului sistem de învățământ, consultările cu reprezentați tuturor actorilor din sfera educațională, în special ai elevilor, sunt cel puțin necesare, fiind beneficiarii principali. Pe planul pozitiv, evidențiem punctul 61 (2) privind sancționarea elevilor care nu poartă uniformă și serviciul pe școală interzise din acest moment, aspecte importante care limitau, în unele cazuri, liberul acces la educație, stabilit ca drept fundamental și pentru care Consiliul Elevilor a inițiat poziții și a militat constant. CJE Vrancea își asumă responsabilitatea să reprezinte vocea elevilor la nivel județean în toate forumurile decizionale și către toți decidenții. În perioada următoare, va demara o campanie prin care va face cunoscute noile modificări aduse regulamentului în vigoare”, a precizat pentru Monitorul de Vrancea Marian Ignat, președintele Consiliului Județean al Elevilor Vrancea.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here