Peste 2 mii de profesori vrânceni vor fi pregătiți pentru a preda unitar și coerent

0
939


Inspectoratul Școlar Județean Vrancea (IȘJ) a trimis Ministerului Educației Naționale o listă cu 2.110 cadre didactice, ce ar urma să fie formate în cadrul proiectului Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți (CRED),  implementat de minister. Prin acest proiect, MEN își propune formarea, în următorii patru ani, a 55.000 de cadre didactice din învățământul primar și gimnazial (15.000 – primar și 40.000 – gimnazial) care să preda în conformitate cu noile planuri-cadru. Potrivit informațiilor furnizate de reprezentanții IȘJ Vrancea, „centralizarea datelor a avut în vedere disciplinele predate, gradele didactice ale cadrelor didactice și mediul (urban sau rural) în care sunt localizate unitățile de învățământ respective”.
 Trebuie menționat faptul că din cele 2.110 cadre didactice trecute în lista IȘJ, 831 predau la învățământul primar, iar 1.279 predau la gimnaziu. Profesorii care vor beneficia de formare în cadrul proiectului CRED vor primi și o subvenție, în cuantum de 600 de lei. Suplimentar, pentru cadrele didactice generatoare de bune practici vor fi acordate 150 de premii. De asemenea, vor fi elaborate 18 ghiduri metodologice care acoperă toate disciplinele prevăzute în noile planuri-cadru pentru învățământul primar și gimnazial, respectiv 7.200 de resurse educaționale deschise (RED) pentru toate disciplinele. Acestea vor fi accesibile elevilor și cadrelor didactice atât în centrele de resurse educaționale deschise, cât și pe o platformă on-line de e-learning.
În primele luni ale implementării proiectului, va fi facilitată în rândul decidenților și partenerilor educaționali abordarea curriculară unitară și coerentă, centrată pe competențe, cu scopul de a asigura oportunități egale pentru elevii aparținând grupurilor dezavantajate, inclusiv pentru cei reintegrați în programe de tip „A doua șansă”. Totodată, prin intermediul activităților incluse în CRED, se are în vedere creșterea calității și relevanței educației în școlile aflate în zone cu populație vulnerabilă, ținta fiind reducerea ratei de părăsire timpurii a învățământului, prin implementarea de proiecte inovative axate pe dezvoltarea competențelor-cheie, în contexte de învățare curriculare și extracurriculare stimulative și motivationale, pentru cel puțin 2.500 de elevi.
De asemenea, proiectul „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” reprezintă o intervenție sistemică destinată prevenirii fenomenului de părăsire timpurie a școlii prin măsuri care să susțină aplicarea inovativă și sustenabilă a noului curriculum național și creșterea accesului la experiențe de învățare de calitate ale elevilor din învățământul primar și gimnazial.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here