Terenul pe care se află baza Salvamont Nistorești, trecut în proprietatea publică a județului

0
666


Consiliul Județean Vrancea a aprobat inventarierea în domeniul public al județului terenul pe care este construită baza Salvamont de la Nistorești. Terenul, în suprafață de 1727 mp, va fi preluat în domeniul public al județului Vrancea în baza unui protocol de predare-primire, întocmit de către o comisie numită prin dispoziție a președintelui Consiliului Județean Vrancea.
Serviciul Public Județean Salvamont Vrancea gestionează, de la începutul lunii noiembrie, activitatea de salvare montană cu o echipă formată din doisprezece salvatori montani angajați și șase voluntari. Permanența este asigurată în Baza Păulești, unde funcționează dispeceratul Salvamont Vrancea, iar Bazele Soveja și Nistorești vor fi utilizate sezonier, în funcție de necesități.
Vă reamintim că administrația județeană a implementat proiectul „Înființare și dotare baze salvamont S+P+E în comuna Nistorești și în comuna Păulești și reabilitare baza salvamont vila Rucăr din Soveja jud. Vrancea”. Proiectul a fost finanțat prin Programul Operațional Regional 2007- 2013, Axa Prioritară 5 – „Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului” Domeniul de intervenție 5.2: Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale și creșterea calității serviciilor turistice”.
Contractul a fost încheiat în data de 30.09.2014 între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2007 – 2013, prin Agenția pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar și Parteneriatul dintre Unitatea Administrativ Teritorială județul Vrancea, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Nistorești și Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Păulești, în calitate de beneficiari.
Prin implementarea acestui proiect, au fost create 18 locuri de muncă la cele trei baze Salvamont, iar pe lista de echipamente se află 9 autoutilitare de intervenție montană, 3 ATV-uri, 3 snowmobile, echipamente pentru alpinism, echipamente de comunicare, echipamente detecție puls sub zăpadă, echipamente medicale, echipamente de protecție și lucru pentru salvamontiști, echipamente IT, etc.
Obiectivele specifice ale proiectului au fost: Construirea a 2 baze salvamont în comunele Nistorești și Păulești, județul Vrancea; Reabilitarea bazei salvamont existente din Soveja; Dotarea celor 3 baze salvamont cu mijloace și echipamente specifice asigurării condițiilor optime de salvare în aria montană; Achiziționarea de echipamente necesare desfășurării activității de salvare montană; Dotarea membrilor celor 3 formații salvamont (salvatori montani voluntari) cu echipamente profesionale specifice desfășurării activității de salvare montană; Dotarea cu aparatură de comunicare la nivelul fiecărei formații salvamont.
Baza Salvamont Comuna Nistorești deservește în principal activitățile de salvamont pentru traseele turistice din afara Parcului Național Putna Vrancea, pe Valea Zăbalei și Valea Nărujei. Baza salvamont Comuna Păulești oferă servicii de salvamont mai ales în perimetrul Parcului Național Putna Vrancea, unde se află majoritatea traseelor turistice, trasee ce atrag un număr mare de turiști, iar baza salvamont vila Rucăr Soveja, adusă la standardele necesare desfășurării activităților de salvamont, deservește atât stațiunile Lepșa și Soveja, care atrag un număr crescut de turiști în toate anotimpurile, cât și tabăra Gălăciuc. Această bază va deservi, de asemenea, Cheile Tișiței, Cascada Putnei și exploatările forestiere existente de pe linia Soveja – Lepșa.
Investiția se constituie ca un nucleu pentru dezvoltarea turistică, a serviciilor și revitalizarea economiei locale, una dintre implicațiile imediate ale implementării unui astfel de proiect fiind reprezentată de dezvoltarea serviciilor și construcțiilor, creșterea siguranței turiștilor din zonă, elemente care în timp se vor reflecta în creșterea calității și standardului de viață pentru populația locală. Valoarea totală a proiectului a fost de 6.458.318,56 lei.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here