„Școala Incluzivă – o școală a diversității“, proiect implementat de ISJ în parteneriat cu școlile speciale

0
1051


Inspectoratul Åžcolar Județean (ISJ) Vrancea, în parteneriat cu Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă (CSEI) Elena Doamna Focșani, cu CSEI Mihălceni, CSEI Măicănești și Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională (CJRAE) Vrancea, a inițiat un proiect intitulat „Școala Incluzivă – o școală a diversității”. Scopul proiectului este acela de creare a unei culturi incluzive prin dezvoltarea de politici educaționale și practici concrete de incluziune, dezvoltarea de servicii educaționale centrate pe nevoile copiilor cu cerințe educaționale speciale (CES), asigurarea unei baze informaționale în domeniu, în vederea integrării școlare și sociale a acestor elevi.
În cadrul acestui proiect se vor implica autoritățile centrale și locale din educație și protecție socială, instituții, ONG-uri, precum și persoane, manageri și oameni politici din sfera educației, practicieni, părinți, copii și tineri cu CES. Grupul va acționa în legătură permanentă cu organizații cu preocupări similare din Franța, Italia, Portugalia, Grecia, Belgia, precum și din alte țări europene cu care CSEI Elena Doamna Focșani colaborează în cadrul proiectului Erasmus+ „Cap sur l’école inclusive en Europe”.
Impactul se dorește a fi unul pozitiv, urmărind sensibilizarea tuturor participanților direcți și indirecți pe latura formării unor comportamente empatice, deschise la integrare și incluziune școlară, convinși de faptul că fiecare copil este o promisiune și are o șansă, care depinde de atitudinea și acțiunea celor care îl cresc și îl educă. Centrele Åžcolare pentru Educație Incluzivă vor deveni Centre de Resurse pentru Educație Incluzivă, o structură importantă la nivel local, militând activ pentru educația preșcolară și școlară în vederea includerii copilului cu cerințe educative speciale în învățământul de masă alături de ceilalți copii. Activitățile propuse sunt diverse, ele vizând monitorizarea copiilor orientați de membrii  Comisiei de Orientare Școlară și Profesională, abilitarea cadrelor didactice în a lucra cu elevii cu cerințe educaționale speciale, acordarea de servicii de suport educațional și terapeutic pentru copii și părinți, organizarea unui simpozion internațional intitulat „Bune practici europene în educația copiilor cu dizabilități” și a unui workshop cu tema ,,Exemple de bune practici în activitatea copiilor cu CES”.
„Educația incluzivă este un proces complex, de durată, care necesită analize, schimbări și construcții continue pentru a realiza politici și practici incluzive și a asigura bazele unei culturi incluzive. Åžcoala de azi trebuie să își proiecteze cu claritate scopurile și formele de sprijin adecvate pentru a primi toți copiii, a le asigura acoperirea nevoilor lor educaționale. În privința acestui proiect, consider că este o încurajare la acțiune comună și de susținere a tuturor celor care cred într-o școală modernă și democratică a României europene, în dreptul fiecărui copil la educație, indiferent de particularitățile sale de dezvoltare și învățare, în prevenirea și/ sau eliminarea marginalizării, excluderii și segregării școlare pentru copiii cu CES, precum și în posibilitatea unei schimbări reale a relațiilor dintre familie, școală și comunitate”, a declarat Aurora Lefter, inspector școlar pentru învățământul special și special integrat.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here