Consiliul Județean reabilitează DJ 205 S Focșani – Cîmpineanca – Vârteșcoiu – Rîmniceanca – intersecție DJ 205 B

0
2959


Consiliul Județean Vrancea a scos la licitație proiectul privind „Reabilitare și modernizare DJ 205 S Focșani – Cîmpineanca – Vârteșcoiu – Rîmniceanca – intersecție DJ 205 B, km 0+000 – km 13+200, L=13,20 km, județul Vrancea”. Valoarea estimată a investiției este de 26.332.942 lei fără TVA. Durata de prestare a serviciilor de proiectare este de 6 luni de la data îndeplinirii condițiilor prevăzute la art 7.1 lit. a) și b) din modelul de contract. Durata de execuție a lucrărilor este de 24 de luni de la data îndeplinirii condițiilor prevăzute la art 7.1 din modelul de contract. Durata prestării serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului este pe toată perioada de execuție a lucrărilor până la momentul semnării procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Valoarea estimată a proiectului este peste 26 milioane de lei.
    În primăvara acestui an, Consiliul Județean a aprobat mai multe proiecte de hotărâre ce vizează realizarea unor investiții de reabilitare și modernizare a infrastructurii rutiere. Este vorba de aprobarea documentației tehnico-economice, la faza: Expertiza tehnică, Studii de teren (studiu topografic, studiu geotehnic, studiu de trafic), Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea și modernizarea unor drumuri județene, dar și a unor poduri. Astfel, pe lista de investiții se află proiectul mai sus menționat, alături de: „Construire pod peste pârâul Alba pe D.J. 205K, km. 0+350, respectiv km 0+588, conform ridicare topografica actualizată, sat Mărăști, comuna Răcoasa, județul Vrancea”; „Construire pod peste pârâul Domosita pe D.J. 119 C, km. 12+631, sat Anghelesti, comuna Ruginești, județul Vrancea”; „Modernizare D.J. 202F, în lungime totală Lt=7,0 km sector km.0+000-km.7+000, comuna Ciorăști, sat Mihălceni, comuna Bălești, județul Vrancea”; „Modernizare D.J. 241 A, limita județul Galati – Feldioara – limită județul Bacau, km. 5+000-km. 19+450, Lt.=14,45 km, comuna Tanasoaia, comuna Corbița, județul Vrancea”; „Construire pod din beton armat pe D.J. 205 D peste torentul Adanc, km. 22+557, comuna Spulber, județul Vrancea”.
    Specialiștii Consiliului Județean Vrancea precizează că în urma verificării stării tehnice a drumurilor mai sus menționate, s-a constatat că starea tehnică a acestora este necorespunzătoare, circulația nu se desfășoară în condiții de siguranță, fapt pentru care sunt necesare lucrări de reabilitare și modernizare a acestor drumuri. Valoarea totală estimată a acestor investiții este de aproximativ 155 milioane de lei, sumă cu care vor fi reabilitați și modernizați peste 43 de kilometri de drumuri județene și vor fi reabilitate și modernizate trei poduri pe drumurile mai sus amintite. Durata de execuție a lucrărilor este cuprinsă între 1 și 3 ani de zile.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here