Bani mai mulți pentru județul Vrancea și buget de funcționare asigurat de stat pentru fiecare primărie

0
849


    Fiecare primărie de comună va avea un buget minim de un milion de lei asigurat pentru funcționare în 2018, arată proiectul legii bugetului de stat pentru 2018. Valoarea bugetului minim crește la trei milioane de lei pentru orașe, respectiv cinci milioane lei în cazul municipiilor. Proiectul legii bugetului pentru 2018 aduce o modificare radicală în asigurarea finanțării pentru administrațiile locale. După reducerea impozitului pe venit, Guvernul vrea să schimbe și modul în care sunt repartizate fondurile către administrațiile  locale. Astfel, proiectul legii bugetului de stat cuprinde toate sumele care sunt repartizate către localități, cu excepția procentului ce urmează să fie repartizat de Consiliile județene pentru plata arieratelor, a cofinanțării pentru proiectele de dezvoltare locală.
Noutatea pentru administrațiile locale este stabilirea sumelor defalcate din impozitul pe venit și TVA pentru echilibrarea bugetelor locale.
    Valoarea impozitului pe venit estimat că se va încasa la nivelul județului Vrancea este de peste 177 milioane lei, din care 96,2 milioane lei vor fi repartizate direct către administrațiile locale. În acest caz, cea mai mare valoare revine municipiului Focșani, cu 48,5 milioane lei. De altfel, la Focșani se estimează că va fi încasat cel mai mare impozit pe venit anul viitor, peste 112,7 din cele 177 milioane lei.
    Administrațiile locale din județ vor mai primi 20,8 milioane lei, sume în completarea veniturilor proprii, în vederea asigurării unui buget minim de funcționare. Se estimează că doar trei administrații locale, respectiv Focșani, Panciu și Odobești, nu au nevoie de aceste fonduri suplimentare pentru funcționarea administrațiilor locale. În cazul localităților care au nevoie de bani pentru asigurarea unui buget de funcționare, cele mai mari fonduri sunt în dreptul localităților Slobozia Bradului – 584 mii lei, Homocea – 521 mii lei, Vulturu – 472 mii lei.

Bani mai mulți pentru județul Vrancea

    Proiectul legii bugetului de stat pentru 2018 prevede sume mai mari pentru județul Vrancea și unitățile administrativ teritoriale. Sunt prevăzute majorări în special la capitolul sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor. Propunerea la acest capitol bugetar este de 310,6 milioane lei, comparativ cu cele 287,5 milioane lei din acest an. Acești bani sunt repartizați pentru salarii, sporuri, indemnizații și alte drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora, din învățământul preuniversitar de stat; pentru drepturile asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiile lunare; pentru finanțarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri.
    O altă creștere este la capitolul sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor unde propunerea pentru 2018 este de 59,9 milioane lei, cu șase milioane lei mai mult decât pentru acest an.  Acești bani sunt pentru susținerea sistemului de protecție a copilului; pentru susținerea centrelor de asistență socială a persoanelor cu handicap; pentru învățământul special și centrele județene de resurse și asistență educațională.
    Nu în ultimul rând, județul Vrancea va primi 11,8 milioane lei reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, cu peste un milion de lei mai mult decât suma alocată pentru acest an.

Cum se repartizează banii pentru primării

    Potrivit proiectului de lege, din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei localități se repartizează o cotă de 11,25% la bugetul local al județului, o cotă de 43% la bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor pe al căror teritoriu își desfășoară activitatea plătitorii de impozit pe venit iar 17,25% într-un cont distinct, deschis la trezoreria municipiului reședință de județ. Ulterior,  din cota de  17,25% se repartizează bugetului local al județului o cotă de 27%, „în completarea veniturilor proprii, în vederea asigurării unui buget minim de funcționare calculat prin înmulțirea numărului de locuitori ai județului cu suma de 250 lei”. Din aceeași cotă trebuie să se constituie un fond la dispoziția consiliului județean, calculat prin înmulțirea numărului de locuitori ai județului cu suma de 25 de lei și care se repartizează integral în anul 2018 comunelor, orașelor și municipiilor din județ, prin hotărâre a consiliului județean.
    Acești bani pot fi folosiți doar pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționareși sau sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală. De asemenea, diferența rămasă se utilizează pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, în completarea veniturilor proprii, în vederea asigurării unui buget minim de funcționare la nivelul sumei de 750 lei/locuitor. Acest buget de funcționare nu trebuie să fie mai mic de un milion lei pentru comune, trei milioane lei pentru orașe și cinci milioane lei pentru municipii.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here