GHIDUL CĂLĂTORULUI PRIN LEGISLAȚIE. Darea în plată (partea a doua)

0
718


Continuăm astăzi cu mai multe informații despre procedura dării în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite așa cum reies din dispozițiile Legii 77/2016.
    Procedura dării în plată implică anumite costuri care se vor achita de către debitor astfel:
– cu notarul public
– cu avocatul (cheltuielile de judecată în procedura judiciară când creditorul formulează contestație)
– cu executorul judecatoresc
    Pe de altă parte, taxele de intabulare în cartea funciară (în stituația de față, înscrierea definitivă a unui drept de proprietate care privește un imobil în cartea funciară) se vor plăti de către cumpărător (creditor).
    Iată ce trebuie făcut în situația în care se dorește a se urma procedura dării în plată: consumatorul trimite creditorului (instituție de credit, instituție financiară nebancară sau cesionar al creanței pe care o are asupra consumatorului) prin intermediul unui executor judecătoresc, al unui avocat sau al unui notar public, o notificare prin care îl informează că a decis să îi transmită dreptul de proprietate asupra imobilului pentru a stinge datoria care a luat naștere în baza contractului de credit ipotecar. În notificarea sa, consumatorul va arăta că el îndeplinește toate condițiile pe care le cere legea într-o astfel de situație, condiții pe care le-am detaliat în articolul trecut.
    La rândul său, creditorul are posibilitatea să înainteze instanței o contestație împotriva notificării în termenul stabilit de lege în acest sens de la data când aceasta i-a fost comunicată. După desfășurarea în totalitate a procedurii în instanță, dacă i se respinge definitiv contestația, creditorul trebuie să se prezinte la notar pentru a semna actele privind transferul dreptului de proprietate. În situația în care creditorul nu procedează în acest mod, consumatorul are la rândul său posibilitatea să înainteze instanței o acțiune (scutită de plata taxei de timbru judiciar) prin care să solicite pronunțarea unei hotărâri care să constate faptul că obligațiile care s-au născut în baza contractului de credit s-au stins și să se transmită dreptul de proprietate către creditor.
    La momentul transmiterii proprietății, moment care este fie cel al semnării actului translativ de proprietate (când notificarea debitorului are răspuns pozitiv din partea creditorului și nu se mai ajunge în instanță), fie cel al pronunțării de către instanța de judecată a hotărârii definitive în acest sens, se va stinge orice datorie a debitorului, fără costuri suplimentare.
    Pentru informații suplimentare, puteți adresa întrebări pe adresa de e-mail a redacției.

AVOCAT MANUELA FLOREA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here