GALERIE FOTO: Discuții despre activități pentru copiii de grădiniță bazate pe joc, explorare și descoperire, la Centrul Metodic Odobești

0
1431


Activitățile desfășurate în grădinița de copii reprezintă un cumul de curiozitate, interes, pricepere, devotament și perseverență. În virtutea realizării unei instrucții de calitate, care să vizeze formarea personalității copilului, întâlnirea dintre cadrele didactice reprezintă un prilej de perfecționare și de schimb de experiență și priceperi.
O astfel de întâlnire s-a realizat și la Cercul Pedagogic al educatoarelor, la Centrul Metodic Odobești, gazdele fiind cadrele didactice de la grădinițele din comuna Jariștea și structuri, sub îndrumarea domnului director, prof. Vrînceanu Mirică, și responsabil Comisie Metodică a educatoarelor prof. înv. preșc. Șonțu Lăzărica. Prezente la activitatea metodică desfășurată au fost cadrele didactice  de la Centrul Metodic Odobești, sub îndrumarea doamnei director, prof. înv. preșc. Batog Veronica, responsabil Cerc Pedagogic, prof. înv. preșc. Ghetla Violeta și prof. înv. preșc. Albu Veronica și cadrele didactice de la Bolotești, sub îndrumarea director prof. Roșioru Geanina, responsabil Comisie Metodică a educatoarelor prof. înv. preșc. Aldea Nicoleta.
Tema întâlnirii a constat în prezentarea unor exemple de bune practici care să stimuleze curiozitatea și nevoile de cunoaștere ale copiilor, în principal în domeniul științe, cu accente specifice pentru „Matematica fără frontiere”.
Activitatea a debutat cu prezentarea unui referat cu tema „Matematică fără frontiere” de către prof. înv. preșc. Șonțu Lăzărica de la Jariștea, care a punctat importanța folosirii în activitățile matematice a materialului variat și atractiv.
În continuare, prof. înv. preșc. Șerbu Georgiana Alexandra (Jariștea) a prezentat un material în format electronic în care au fost expuse poze dintr-o activitate integrată pe tema științelor, înglobând conținuturi din cunoașterea mediului și matematică. S-a reliefat importanța necesităților de dezvoltare ale copiilor, a realizării unor activități bazate pe joc, explorare și descoperire, precum și implicarea tuturor copiilor în procesul instructiv-educativ. De asemenea, s-a discutat și despre varietatea materialelor didactice folosite în cadrul activităților de științe, care pot fi și din natură: frunze, legume, fructe, etc. În acest sens, s-a punctat reușita unei activități didactice bazate pe explorare, cunoaștere, descoperire și contactul direct cu lumea înconjurătoare.
Respectând conceptele de educație prin joc și descoperire, prof. înv. preșc. Șonțu Lăzărica a prezentat un material care cuprindea imagini de la activitățile de matematică desfășurate în grădiniță, varietatea materialelor didactice folosite și sugestii de conținut pentru grupa mare.
Prof. înv. preșc. Albu Veronica (Odobești) a expus un material al unei activități de educație financiară realizată de către prof. înv. preșc. Ghetla Violeta, Irimia Zamfirica și Giurgea Carmen. Tema activității realizate, pe lângă stimularea curiozității și nevoilor de cunoaștere ale copiilor, a fost și importanța dezvoltării spiritului de antreprenoriat încă de la cele mai fragede vârste. Activitatea a fost desfășurată sub forma unei vizite la cinema, (sala de grupă fiind transformată într-o sală de cinema), copiii putând să își observe locul și rândul, să cumpere bilete și popcorn, dar și să stabilească importanța unei adresări corespunzătoare: „Bună ziua!”, „Mulțumesc!”, „La revedere!”.
S-a punctat necesitatea adaptării la condițiile societății actuale, dar și viitoare deoarece suntem parte a unei lumi în continuă schimbare, a unei epoci a vitezei, astfel că și actul educațional trebuie să sufere schimbări și perfecționări, în virtutea realizării unei educații de calitate.
Activitățile metodice desfășurate cu prilejul Cercului Pedagogic reprezintă un schimb de experiențe și idei care au menirea de a îmbunătăți educația realizată în grădiniță, însă aceste întâlniri au loc frecvent și în alte contexte deoarece perfecționarea și educația de calitate sunt imperative pe care toate cadrele didactice reușesc să le respecte.

Prof. înv. preșc. Șerbu Georgiana Alexandra, Grădinița cu Program Normal Scînteia
Prof. înv. preșc. Șonțu Lăzărica, Grădinița cu Program Normal Nr. 1 Jariștea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here