Încep inspecțiile generale în școlile vrâncene! Adjunctul ISJ face vizite inopinate

0
2024


În săptămâna 16 – 20 octombrie, inspectorii școlari vor începe inspecțiile în unitățile de învățământ vrâncene, așa numitele inspecții RODIȘ-uri. Acest tip de inspecție verifică absolut toate aspectele dintr-o școală, atât cele educaționale cât și cele administrative.
Conform metodologiei de aplicare a Regulamentului de Organizare și Desfășurare a Inspecției Åžcolare (RODIȘ), inspectorii care vor merge în școli se vor pronunța în legătură cu aspectele ce țin de nivelul atingerii standardelor educaționale de către elevi, modul în care școala sprijină și încurajează dezvoltarea personală a elevilor, calitatea activității personalului didactic, calitatea managementului școlar și eficiența cu care sunt folosite resursele, calitatea curriculum-ului, calitatea activităților extracurriculare și modul în care curriculum-ul național și cel local sunt puse în practică, relațiile școlii cu părinții, relațiile școlii cu comunitatea locală, respectarea legislației în vigoare și a regulamentelor, atitudinea elevilor față de educația pe care le-o furnizează școala.
Inspecția este realizată de echipe constituite din cel puțin 2 inspectori școlari, în funcție de mărimea și de specificul școlii verificate. Echipele vor fi formate din inspectori care au competențele necesare pentru a inspecta un eșantion format din cel puțin șase discipline incluse în curriculum. Pe lângă disciplinele stabilite, inspectorii vor avea în vedere și alte aspecte generale ale procesului educațional. În mod normal, inspecția durează o săptămână, în funcție de mărimea și specificul unității școlare. Practic, inspectorii vor realiza: analiza documentelor unității școlare, observarea activităților desfășurate la clasă, vor avea discuții cu părinții, cu personalul școlii și cu elevii. Sursele pe care le vor consulta inspectorii și care trebuie să le fie puse la dispoziție sunt: rezultatele la examene și teste, caietele de teme și de notițe ale elevilor, lucrări ale elevilor, rezultatele la concursuri și activități extracurriculare, date colectate prin observarea lecțiilor, inspectorii putând intra oricând la ore și participa la lecții, în funcție de specializările fiecăruia în parte.
În timpul inspecției sau în săptămâna următoare, inspectorul coordonator va furniza un raport verbal directorului, șefilor de catedre, membrilor consiliului de administrație și profesorilor inspectați. Raportul scris va fi prezentat unității școlare în circa trei-patru săptămâni și va conține un rezumat de două pagini. Rezumatul va fi trimis unității școlare, părinților și membrilor consiliului de administrație.

Adjunctul ISJ, vizite inopinate în unități de învățământ

La nivelul Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Vrancea au fost stabilite deja cele două comisii, care vor fi conduse de inspectorul pentru învățământul primar Gabriela Oloeriu, una dintre comisii, iar cealaltă de inspectorul pe probleme de management, Eleonora Dărmănescu. Potrivit informațiilor furnizate de inspectorul școlar general adjunct, profesorul Aurel Șelaru, primele unități de învățământ inspectate vor fi Åžcoala Cîmpineanca și Åžcoala Andreiașu.
Menționăm faptul că inspectorii școlari de la nivelul IȘJ Vrancea au început, încă de săptămâna trecută, inspecțiile obișnuite în școlile ce le-au fost arondate. Chiar și inspectorul școlar general adjunct are trecute în agendă inspecții în teritoriu, neanunțate, el dorind să vadă cum decurg lucrurile prin școli într-o zi obișnuită de lucru, fără ca cineva să fie anunțat. „Le-am cerut colegilor să își facă datoria. Vor fi verificate unitățile școlare care nu au mai fost vizitate în ultimii 4-5 ani sau acolo unde sunt situații punctuale. Domnii inspectori au format deja echipe de lucru. Ei vor verifica activitatea colegilor noștri și îi vor îndruma acolo unde sunt neclarități. Eu deja am fost în vizită inopinată la două unități de învățământ, Grădinița cu program prelungit nr. 2 Focșani și la Liceul de Artă Gheorghe Tattarescu, și totul a fost în regulă. Voi continua să merg în școli, în funcție de timpul pe care îl voi avea”, transmite inspectorul școlar general adjunct, profesorul Aurel Åželaru.
Acesta ne-a spus că următoarele școli inspectate vor fi în perioada 23-27 octombrie la Nistorești și Colegiul Tehnic Ion Mincu din Focșani. Brigada de la Nistorești va fi coordonată de inspectorul Ion Ionașcu, în timp ce echipa de la Colegiul Ion Mincu va fi condusă de inspectorul Marilena Gurgu. Cum în săptămâna 28 octombrie – 5 noiembrie este vacanță pentru preșcolari și elevii din ciclul primar, se vor face doar inspecții tematice. Inspecțiile RODIȘ și cele tematice vor continua pe tot parcursul semestrului, mai puțin pe 13 noiembrie, când au loc cercurile școlare la toate disciplinele școlare.
Potrivit Metodologiei RODIȘ, scopul inspecției școlare generale îl constituie evaluarea și monitorizarea activității unităților de învățământ preuniversitar, concretizată prin furnizarea către cei în drept a rapoartelor de inspecție; îmbunătățirea rezultatelor școlare prin evaluarea conformității funcționării și dezvoltării unităților de învățământ preuniversitar cu legislația privind învățământul în vigoare, cu politicile, strategiile și proiectele naționale în domeniul educației și cu nevoile individuale, comunitare, regionale și naționale în domeniul educației; consilierea și sprijinirea unităților de învățământ preuniversitar și a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic pentru îmbunătățirea propriei activități.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here