ANUNȚ PUBLIC

0
479


U.A.T. ORAȘ ODOBEȘTI, titular al proiectului: ” Înființare zonă spații verzi și parc de recreere în orașul Odobești, str. Libertății , T. 7, P. 331 – pct. Sf. Ilie ” – anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului (EIA); și fără evaluare adecvată (EA) de către A.P.M. Vrancea, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul sus – menționat, propus a fi amplasat în intravilanul orașului odobești, satul Unirea, str. Libertății, T. 7, P. 331, județul Vrancea.

    Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vrancea, str. Dinicu Golescu, nr. 2, în zilele de luni – joi între orele 8.00 – 16.30 și vineri între orele 8.00 – 14.00, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmvn.anpm.ro.

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de : 14.10.2017.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here