Ministerul Educației va publica, astăzi, lista cu auxiliarele care au primit aprobare

0
883


Editurile din țară au formulat către Ministerul Educației Naționale (MEN) 99 de solicitări pentru aprobarea/ avizarea auxiliarelor didactice, respectiv obținerea acordului privind utilizarea în școli a unor instrumente de lucru pentru elevi. Dintre acestea, 88 de solicitări vizează aprobarea/ avizarea a 1.464 de titluri pentru auxiliare didactice (227 pentru nivelul preșcolar, 790 pentru primar, 316 pentru gimnazial, 130 pentru liceal și 1 pentru postliceal). Alte 11 solicitări au ca temă obținerea acordului în vederea utilizării în unitățile de învățământ preuniversitar a 3.551 de titluri. În această categorie intră instrumentele destinate dezvoltării competențelor elevilor, elaborate de instituții, societăți științifice recunoscute la nivel național și internațional și/sau publicate de edituri de prestigiu național și internațional (ex.: Academia Română, Consiliul Britanic, Institutul Cervantes, Institutul Goethe, Editurile Oxford, Cambridge etc.).
„Comisia constituită prin ordinul de ministru nr. 4.576/09.08.2017 s-a întrunit luni, 9 octombrie 2017, și a decis, în urma analizării cererilor, acordarea dreptului de utilizare de către elevi în procesul instructiv-educativ a titlurilor propuse, conform listei ce va fi publicată pe edu.ro și pe rocnee.eu în data de 11.10.2017. Solicitările privind acordul de utilizare de către cadrele didactice a auxiliarelor curriculare nu fac obiectul prevederilor alin. (3), art. 8 din ordinul de ministru nr. 5.062/26.09.2017, prin urmare vor fi nominalizate în listă cu această observație. Precizăm că pentru pregătirea personală, cadrele didactice au deplina libertate de a se informa și de a folosi orice materiale-suport pe care le consideră utile în procesul instructiv-educativ al preșcolarilor/ elevilor, dar care nu constituie obiectul ordinului de ministru nr. 5.062/26.09.2017”, se arată într-un comunicat al MEN. 
În ceea ce privește auxiliarele didactice pentru care a fost solicitată aprobarea/ avizarea în vederea utilizării la grupe/ clase de preșcolari/ elevi, conform prevederilor art. 11 din OMEN nr. 5.062/26.09.2017, vor fi constituite comisii care vor verifica respectarea criteriilor de conformitate.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here