VIDEO : Proiectul „Consolidare și restaurare Secția de Științe ale Naturii și Acvariu-Casa Tatovici“, implementat de Consiliul Județean

0
1342


Consiliul Județean Vrancea implementează proiectul „Consolidare și restaurare secția de Științe ale Naturii și Acvariu-Casa Tatovici”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5, Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.
    La conferința de prezentare a acestui proiect, organizată vineri, au participat vicepreședintele Consiliului Județean Vrancea, Ionel Cel Mare, și echipa de implementare. „Este un proiect care a intrat în linie dreaptă și la care președintele Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan, împreună cu ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, au semnat contractul de finnațare. Este vorba de fosta Casă Tatovici care a intrat în patrimoniul Consiliului Județean Vrancea. În urma mai multor cutremure ce au avut loc în zona Vrancea a fost deteriorată și am reușit să o includem într-un proiect european, proiect finanțat din fonduri europene. Așa cum știți, în preocuparea Consiliului Județean Vrancea a fost întotdeauna reabilitarea clădirilor de patrimoniu, în primul rînd, și, de ce nu, diversificarea activităților culturale și muzeografice”, a precizat vicepreședintele Ionel Cel Mare.

    Contractul de finanțare a fost încheiat în data de 4 septembrie 2017, între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014 – 2020, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014 – 2020, și Unitatea Administrativ Teritorială Județul Vrancea, în calitate de beneficiar.
    Valoarea totală a contractului de finanțare este de 11 589 292,38 lei, din care: Valoarea totală eligibilă – 11 516 821,38 lei; Valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului: 230 336,43 lei; Valoarea neeligibilă inclusiv TVA – 72 471,00 lei.
Durata de implementare este de 48 luni de la data semnării contractului de finanțare, respectiv până la data de 04.09.2021, la care se adaugă, dacă este cazul, si perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea contractului de finanțare. Perioada de implementare a proiectului poate fi prelungită prin acordul părților până la data închiderii Programului Operațional Regional, respectiv 2023.

    Obiectivul general al proiectului constă în consolidarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentului istoric Secția de științe ale naturii și acvariu – Casa Tatovici, în vederea valorificării patrimoniului cultural local și a identității culturale și redarea acestuia către publicul vizitator. 
    Obiectivele specifice ale proiectului sunt: Consolidarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentului istoric secția de științe ale naturii și acvariu – Casa Tatovici; Dotarea corespunzătoare a monumentului consolidat și restaurat – secția de științe ale naturii și acvariu – Casa Tatovici; Includerea obiectivului consolidat și restaurat în circuitul turistic.
    „Casa Tatovici este una dintre clădirile eclectice din municipiul Focșani, ce păstrează specificul orașului românesc de secol al XIX-lea. Clădirea este formată din subsol parțial, parter și pod, are o volumetrie compactă, realizată conform principiilor simetriei și e compusă dintr-o zonă centrală la care se articulează două aripi laterale. Printre celelalte monumente existente la nivelul județului, Secția de Științele Naturii găzduită de Casa Tatovici iese în evidență ca fiind singura instituție de profil din municipiul Focșani”, a declarat managerul de proiect, Luminița Oaneli.

    Grupul țintă al proiectului este reprezentat de potențialii vizitatori care vor beneficia de serviciile oferite de Casa Tatovici. Grupul țintă este format din persoane fizice de orice vârstă și persoane juridice, din municipiul Focșani, dar și din județul Vrancea. Beneficiari direcți sunt turiștii care sosesc în municipiul Focșani și ale căror motivații pentru călătorie sunt de natură cultural – istorică, aproximativ 25 748 persoane pe an; vizitatori interesați de servicii de turism cultural – istoric, aproximativ 25 748 persoane pe an; grupuri de preșcolari, școlari, studenți organizați în vederea vizitării de muzee, situri arheologice, obiective de patrimoniu cultural, istoric și religioase. Beneficiarii indirecți ai proiectului sunt: Populația Județului Vrancea care va beneficia în mod indirect de pe urma proiectului; Primăriile din Regiunea Sud-Est din Brăila, Buzău, Constanța, Galați și Tulcea, pentru care investiția va servi ca exemplu de urmat. Investiția realizată prin proiect va servi ca exemplu pentru celelalte județe și centre urbane; se va realiza o protecție superioară a mediului înconjurător; se va dezvolta sectorul turistic, ca urmare a unui grad superior de confort pe străzile orașului; va crește bunăstarea și nivelul de trai al populației; se vor crea noi locuri de muncă și se va accelera ritmul dezvoltării economice.

    Managerul de proiect, Luminița Oaneli, a precizat că după reabilitare, se va trece și la digitizarea proiectului ca urmare a punerii în valoare a monumentului istoric consolidat și reabilitat (scanare 3D).

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here