VIDEO : Consiliul Județean implementează proiectul „Consolidare și punere în valoare Muzeul Vrancei – Clădirea Tribunalului Județean“

0
2122


Consiliul Județean Vrancea implementează proiectul „Consolidare și punere în valoare Muzeul Vrancei – Clădirea Tribunalului Județean”, proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritara 5, Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural. La conferința de prezentare a acestui proiect, care a avut loc vineri, au participat vicepreședintele Consiliului Județean Vrancea, Ionel Cel Mare, alături de echipa de implementare. „Este vorba de proiectul Consolidare și restaurare a clădirii fostului Tribunal Vrancea, care va deveni secție a Muzeului Vrancea și care este destinată în exclusivitate tradițiilor vrâncene în domeniul viticulturii. Este o clădire pe care, după restaurare, sperăm să o promovăm pentru a intra în patrimoniul UNESCO. Este un proiect semnificativ ca și finanțare”, a declarat vicepreședintele Ionel Cel Mare.
Contractul de finanțare a investiției a fost încheiat în data de 04 septembrie 2017,  între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014 – 2020, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014 – 2020, și Unitatea Administrativ Teritorială Județul Vrancea, în calitate de beneficiar.
Valoarea totală a contractului de finanțare este de 21.401.705,70 lei, din care: Valoarea totală eligibilă – 21.394.933,41 lei; Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului: 427.898,67 lei; Valoarea neeligibilă inclusiv TVA – 6.772,29 lei.
Durata de implementare este de 47 luni de la data semnării contractului de finanțare, respectiv până la data de 04 august 2021, la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea contractului de finanțare. Perioada de implementare a proiectului poate fi prelungită prin acordul părților până la data închiderii Programului Operațional Regional, respectiv 2023. 

Clădire veche de mai bine de 100 de ani

Obiectivul general al proiectului constă în consolidarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentului istoric Tribunalul Județean Vrancea, în vederea valorificării patrimoniului cultural local și a identității culturale prin transformarea acestui imobil în Muzeul Vrancei – Clădirea Tribunalului Județean și redarea acestuia către publicul vizitator. Obiectivele specifice ale proiectului sunt: Consolidarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentului istoric Tribunalul Județean Vrancea; Dotarea corespunzătoare a monumentului consolidat și restaurat în vederea transformării acestuia în Muzeul Vrancei – Clădirea Tribunalului Județean; Includerea patrimoniului consolidat și restaurat în circuitul turistic; Digitizarea proiectului ca urmare a punerii în valoare a monumentului istoric consolidat și reabilitat.
„Clădirea fostului Tribunal Vrancea este construită în anul 1909 în stilul românesc creat de Școala de Arhitectură a arhitectului Ion Mincu, personalitate focșăneană care vinde terenul, aflat în proprietatea prefectului județului Putna în 1908, special pentru a se construi Palatul de Justiție. Împreună cu celelalte monumente din zonă – Banca Națională, Palatul Administrativ, construite în același stil – mențin aspectul de oraș românesc al Focșaniului de la finele secolului al XIX-lea începutul sec XX. Clădirea, amplasată în zona centrală a orașului Focșani, a fost realizată după planurile arhitecților Al. Clavel și C. Baicoianu”, a declarat managerul de proiect, Sorin Florea. 
Proiectul duce la îndeplinirea obiectivului specific al priorității de investiții și anume impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale, prin atingerea unor rezultate pe termen mediu și lung: creșterea numărului de turiști și extinderea sezonului turistic din Regiunea Sud-Est prin consolidarea, restaurarea și punerea în valoare a fostului Tribunal Județean Vrancea și redarea monumentului către publicul larg prin înființarea Muzeului Vrancei – Clădirea Tribunalului Județean; creșterea importanței turismului și a culturii, ca factori care stimulează dezvoltarea economică în regiune și crearea de noi locuri de muncă, respectând principiile dezvoltării durabile și ale protecției mediului prin schimbarea destinației inițiale a monumentului în cea de muzeu, în care se vor desfășura și activități culturale și educaționale de tipul activităților educative non-formale; valorificarea resurselor culturale ale municipiului Focșani în scop turistic, prin restaurarea și conservarea moștenirii culturale a regiunii;
reducerea disparităților sociale și economice în Spațiul Economic European prin dezvoltarea industriei turismului și scăderea numărului șomerilor din zonă.
Beneficiile create prin proiect vor avea trend crescător. Grupul țintă al proiectului este reprezentat de potențialii vizitatori care vor beneficia de serviciile oferite de Muzeul Vrancei – Clădirea Tribunalului Județean. Grupul țintă este format din persoane fizice de orice vârstă, persoane juridice, atât din județul Vrancea cât și din alte zone ale țării care vor fi interesate de serviciile oferite de muzeu: expoziții itinerante găzduite, publicații și suveniruri cu specific, vizitare muzeu și activități culturale și educaționale. Managerul de proiect, Sorin Florea, a precizat că, după reabilitare, se va trece și la digitizarea proiectului ca urmare a punerii în valoare a monumentului istoric consolidat și reabilitat, prin scanare 3D.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here