91 de unități de învățământ din Vrancea nu dețin autorizație de securitate la incendiu; directorii acestora au fost chemați de pompieri la raport

1
1018


Aproape 100 de unități de învățământ din Vrancea nu dețin autorizații de securitate la incendiu, potrivit unui raport al Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU). De la începutul anului până în prezent, au fost verificate 62 unități școlare cu personalitate juridică. Au fost constatate 301 nereguli, fiind aplicate 247 sancțiuni contravenționale principale, respectiv 10 amenzi în cuantum de 5000 lei și 237 avertismente.
Situația a fost prezentată ieri la sediul ISU Vrancea, ocazie cu care au fost prezentate însemnătatea zilei de 13 Septembrie, Ziua Pompierilor din România, și principalele concluzii rezultate în urma activităților de verificare și îndrumare organizate la nivelul instituțiilor de învățământ.

Deficiențe în urma verificărilor efectuate în școli

    Colonelul Ovidiu Oprea, șeful Inspecției de prevenire, a prezentat rezultatele controalelor pe linia prevenirii situațiilor de urgență din județul Vrancea, în perioada ianuarie-august 2017.
    „Anual, fiecare instituție școlară este verificată de instituția noastră cu privire la modul de respectare a măsurilor de prevenire a situațiilor de urgență (această activitate se desfășoară cu ocazia controalelor de fond la localități). De la începutul anului până în prezent, au fost verificate 62 unități școlare cu personalitate juridică.
    Printre principalele deficiențe constatate pe timpul controalelor se regăsesc:
– nu s-a obținut autorizația de securitate la incendiu;
– mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor (stingătoare) nu au fost verificate periodic conform normelor în vigoare;
– instalația de hidranți interiori nu este menținută în bună stare de funcționare (nu se asigură permanent dotarea, debitul și presiunea necesară pentru stingerea incendiilor);
– nu s-a asigurat întocmirea unui registru de control al instalațiilor de detectare, semnalizare, alarmare și stingere a incendiilor;
– nu a fost întocmit planul de intervenție în caz de incendiu și condițiile pentru aplicarea acestuia în orice moment;
– deschiderea ușilor de pe traseul de evacuare din cadrul unităților de învățământ nu se face în sensul deplasării utilizatorilor spre exterior;
– nu s-a asigurat revizia periodică a cazanului centralei termice la termenele prevăzute de normele ISCIR;
– nu sunt prevăzute sisteme acustice de alarmare a elevilor și personalului în cazul producerii unei situații de urgență;
– la încăperea centralei termice alimentate cu combustibil solid (lemne) din cadrul instituțiilor de învățământ, nu s-au respectat condițiile constructive ale separării acesteia față de restul construcției prin elemente rezistente la foc;
– se folosesc instalații electrice cu defecțiuni;
– elementele combustibile din construcția acoperișurilor nu au fost tratate cu substanțe ignifuge.

Aproape 250 de sancțiuni contravenționale aplicate

    În urma controalelor de prevenire executate au fost constatate 301 nereguli și aplicate 247 sancțiuni contravenționale principale (10 amenzi în cuantum de 5000 lei și 237 avertismente).
    Pe timpul controalelor s-au desfășurat 132 activități de informare preventivă și exerciții de evacuare în cazul producerii unor situații de urgență (cutremur, incendiu) la care au participat 9901 elevi, cadre didactice și personal auxiliar.
    Concluzii rezultate în urma controalelor:
    S-a constatat că se acordă atenție acestei activități de către conducerile instituțiilor școlare, dar există și deficiențe ce nu au fost remediate, care se manifestă de-a lungul timpului, pentru remedierea acestora fiind necesare alocarea de fonduri.
    În ceea ce privește neregulile organizatorice, remedierea acestora depinde de modul de implicare a conducerii instituțiilor de învățământ și a responsabililor în domeniul situațiilor de urgență.
    De asemenea, la începutul lunii septembrie anul curent a avut loc o convocare cu directorii unităților de învățământ care nu dețin autorizație de securitate la incendiu.
    La această dată există la nivelul județului Vrancea 91 unități de învățământ care nu dețin autorizația de securitate la incendiu, după cum urmează: 4 licee, 39 școli primare și gimnaziale, 16 școli și grădinițe (care funcționează în aceeași clădire), 32 grădinițe. Din cele 91 unități școlare care nu dețin autorizație de securitate la incendiu, 8 au emis avizul de securitate la incendiu.

Termen pentru obținerea autorizațiilor la incendiu

    Termenul pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu a fost prorogat până la data de 30 septembrie. Conform prevederilor Legii nr.146/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, termenul pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu a fost prorogat până la data de 30 septembrie 2017. Până la această dată, cei care dețin obligația obținerii acestui act administrativ nu vor fi sancționați contravențional, pentru nedeținerea lui.
    Beneficiarii care depun până la data de 30 septembrie 2017 documentația pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu sau au proiecte în avizare pentru finanțare sunt exceptați de la aplicarea amenzilor, dacă termenul de conformare nu depășește 31 decembrie 2017.
    Totodată, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a elaborat o platformă on-line, sub forma unui ghid practic, prin intermediul căreia persoanele interesate pot verifica necesitatea obținerii actelor administrative, respectiv documentele necesare pentru eliberarea acestora. Acest ghid practic îl găsiți accesând următorul link: http://www.ijsunt.ro/ghid/.
    Documentația necesară se va întocmi conform OMAI 129/2016 pentru aprobarea normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă.
    Obligația solicitării și obținerii autorizațiilor revine persoanei fizice ori juridice care finanțează și realizează investiții noi sau intervenții la construcțiile existente ori, după caz, beneficiarului investiției. Acestea se emit de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Anghel Saligny” al județului Vrancea în termen de cel mult 30 de zile de la depunerea cererii, în condițiile prevăzute de normele metodologice de avizare și autorizare privind securitatea la incendiu, iar pentru eliberarea acestora nu se percep taxe.
    Până la obținerea autorizației de securitate la incendiu, răspunderea exclusivă în ceea ce privește funcționarea construcțiilor și amenajărilor din punctul de vedere al asigurării cerinței de securitate la incendiu revine beneficiarilor investițiilor.
    Nerespectarea cerințelor care au stat la baza emiterii avizului sau autorizației de securitate la incendiu, prevăzute în normele metodologice de avizare și autorizare privind securitatea la incendiu, atrage sancționarea conform legii și pierderea valabilității avizului sau autorizației de securitate la incendiu”.

Competiții sportive și Porți Deschise de Ziua Pompierilor din România

Despre însemnătatea zilei de 13 Septembrie și activitățile organizate cu acest prilej a vorbit lt.col. Vasile Mocanu, inspector-șef al ISU Vrancea. „La data de 13 septembrie aniversăm în fiecare an Ziua Pompierilor din România, prilej de a readuce în memorie faptele eroice ale bravilor ostași pompieri din anul 1848, care au înscris cu propriul sânge o memorabilă pagină de eroism și glorie militară.
    Compania de Pompieri București sub comanda Căpitanului Pavel Zăgănescu s-a angajat în lupta cu otomanii, care, de douăzeci de ori mai numeroși, au pătruns în oraș prin bariera Dealul Spirii. În cursul luptei inegale, dar eroice, ostașii formațiunii de pompieri bucureșteni, au asaltat artileria dușmană. Au căzut în această eroică bătălie mai mult de jumătate din efectivul companiei de pompieri.
    Recunoașterea faptului că 13 septembrie 1848 este unul dintre cele mai semnificative momente din tradițiile de luptă ale armei pompierilor a fost unanimă, indiferent de epocile istorice și regimurile politice prin care a trecut țara. Drept urmare, ziua de 13 Septembrie a fost sărbătorită dintotdeauna, ca fiind Ziua Pompierilor din România, însă a fost oficializată prin legea nr.121/1996 privind organizarea și funcționarea Corpului Pompierilor Militari, dar și prin H.G.R. nr.1490/2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. În vremurile care au urmat, pompierii au dat din nou dovadă de eroism și spirit de sacrificiu, participând activ, ca apărători ai vieții cetățenilor, în lupta împotriva incendiilor, dar și ca apărători ai patriei, cu arma în mână, la toate momentele cruciale care au jalonat făurirea și dezvoltarea României moderne.
    Continuând tradiția armei, pompierii vrânceni se pot mândri cu o vastă istorie pe aceste meleaguri. Data de 23 iulie, la care structurile de pompieri focșăneni moldoveni și munteni și-au unit forțele în anul 1862 sub conducerea unui singur comandant a fost desemnată Ziua Aniversară a Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Anghel Saligny” al județului Vrancea. În spiritul acelorași glorioase tradiții, pompierii militari, ca și colegii lor civili, și-au onorat uneori cu prețul sacrificiului suprem misiunea umanitară de apărare a vieții și bunurilor împotriva efectelor distrugătoare ale incendiilor, catastrofelor, calamitaților și a altor situații de risc. Prin munca de zi cu zi, prin disciplină, pasiune și competență, pompierii își merită prețuirea, stima și respectul concetățenilor. Astfel, se cuvine ca în fiecare an la data de 13 Septembrie să cinstim memoria, curajul și devotamentul înaintașilor care și-au dat viața în Bătălia de la Dealul Spirii.
     Cu prilejul „Zilei Pompierilor din România”, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Anghel Saligny” al județului Vrancea desfășoară o serie de activități menite a marca importanța acestei zile în tradițiile de luptă ale pompierilor militari.
    Astfel, în programul activităților se regăsesc competiții sportive sub egida „Cupa 13 septembrie”, ediția a XIII-a la șah, fotbal-tenis și tenis de masă, desfășurate în perioada 08-12 septembrie a.c. Sâmbătă și duminică, în locuri publice din Focșani, Adjud și Panciu s-au amplasat atelierele interactive „Pompier pentru o zi” în vederea familiarizării cu specificul meseriei de salvator, iar miercuri, 13 septembrie a.c., în intervalul ora 10.00-13.00, la sediile tuturor subunităților de pompieri din județ, respectiv în municipiile Focșani și Adjud, orașul Panciu și în comuna Vidra, se va organiza Ziua Porților Deschise. Totodată, la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Anghel Saligny” al județului Vrancea din municipiul Focșani, în aceeași zi, cu începere de la ora 11.30, se va desfășura o ceremonie militară cu ocazia Zilei Pompierilor din România.
    În același context, vineri, 15 septembrie, când se sărbătorește Sfântul Ierarh Iosif cel nou de la Partoș, în curtea bisericii din satul Colacu, comuna Valea Sării, va avea loc o ceremonie comemorativă și o slujbă religioasă la mormântul maiorului post-mortem Liviu Mihalache, pompierul vrâncean căzut la datorie în urma unui incendiu în data de 10 februarie 2000″ a fost mesajul transmis de lt.col. Vasile Mocanu, inspector-șef al ISU Vrancea.

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here